Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hans Lind

Tag-arkiv: Hans Lind

  • ”Bygg nya miljonprogram”

    ”Bygg nya miljonprogram”

    Varför byggs det inte bostäder som människor har råd med? Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, ser lösningen i att ta bort kommunala planmonopol.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen