Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Poster skapade av Daniel Nilsson
Daniel Nilsson
 • ”Biobaserade byggnader är första steget”

  ”Biobaserade byggnader är första steget”

  Charlotte Bengtsson är bonddottern som gick på Chalmers i början av 90-talet för att bli ingenjör inom väg och vatten. Nu har hon valts in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

 • Starkt samband mellan export och välfärd

  Sverige är i ett globalt perspektiv en mycket liten och mycket exportberoende nation. Den största delen av den välfärd vi tar för given betalas med intäkter från utrikeshandeln. I huvudsak är det industrisektorn i vid bemärkelse som står för exporten.

 • Ingen spikrak väg till Tyskland

  Att allt fler svenska företag försöker etablera sig i Tyskland är inte konstigt. Marknaden är gigantisk och det finns gott om plats för fler aktörer. I alla fall om de är ”Made in Sweden”.

 • Designföreläsning lockade engagerade studenter

  ”Är det okej att sno din idé?” Den rubriceringen, och en designföreläsning med inriktning mot kopieringsproblemet, var något som såväl engagerade som lockade designstudenter.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen