Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Annorlunda tankeresa på YMG-träff i Jönköping

Annorlunda tankeresa på YMG-träff i Jönköping

En skärmlös tv, en benlös stol eller ett företag där man tänker bort basal verksamhet? Gunnar Storfeldt, vd på SIT Scandinavia AB och föreläsare kring systematisk innovation, tog med deltagarna på YMG-träffen i Jönköping på en annorlunda tankeresa. Syftet var att bryta fixeringen vid för hur något ”ska se ut”.

Enligt Gunnar Storfeldt är många företag väldigt tydliga när det gäller saker som budget och tillväxtmål.
– Och så måste vi bli mer innovativa, säger han och syftar på hur företagen resonerar.

Hans poäng är att innovation måste styras upp med en tydlig process med riktning och mål. Det handlar om en metodisk resa, ett tufft jobb som kräver såväl tid som energi.
– Det är bra att ha någon som leder och styr processen. Samtidigt måste man tillåta sig själv att spåna iväg. Och när det känns jobbigt, det är då man ska ge det hela en stund till, säger han.

En kreativ ledarskapsutveckling

Young Management Group (YMG) erbjuder ledarskapsutveckling inom trä- och möbelbranschen. Programmet ska väcka kreativitet, entusiasm och nya kontaktvägar för att nu och på sikt förnya företag inom svensk möbelindustri. Målgruppen är unga i ledande befattningar och de som är på väg in i ledande roller.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen