Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / ”Vi har planen klar för flera år”

”Vi har planen klar för flera år”

Young ­Management ­Group, YMG, är ett ovanligt ledarskaps­nätverk som riktar sig till alla TMF-anslutna unga företagare. Det syftar till att stimulera ­kreativiteten och ­entusiasmen. ­Nätverket träffas en gång per år.
Thomas Strand på TMF är ny verk­­sam­hets­­ansvarig:
– Det ska blir jätteroligt att jobba med gruppen. Och vi har planen klar för YMG ­flera år framåt. Det finns en röd tråd genom alla träffar. Vi hoppas att deltagarna ska få med sig nya insikter om ledar- och affärsmannaskap efter varje träff.

Av: Kristofer Sandberg

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen