Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Succé för Maskindagen

Succé för Maskindagen

TMF:s satsning på temadagar slog väl ut och lockade över hundra personer till en dag med maskiner, robotar och automation i centrum.

Att maskinfrågor är viktiga för branschen är tydligt. Hela 102 personer fanns i deltagarlistan på Maskindagen i Nässjö. Under dagen bjöd experter från ledande leverantörer av maskiner, verktyg och robotar på föredrag och simuleringar. Det handlade framför allt om hur robotleverantörer nu blickar mot träindustrin och anpassar sig till ett helt annat, levande material. Dessutom belystes idéer för framtiden med hjälp av Kerstin Johansson, Linköpings Universitet. Hon jobbar med industriforskning och nya produktionstekniker.
– Fundera inte på om roboten ersätter människan. Fundera på hur den kan komplettera människan. Det är inte ens säkert att processen kommer att se likadan ut, berättade hon.
En av TMF:s ambitioner är att satsa mer på temadagar för hela branschen. Och det fanns gott om förslag från åhörarna. Det gällde ämnen som lean production, ytbehandling, produktionsekonomi kopplat till träindustrin och fördjupad maskinupphandling.
– Maskindagen är starten på ett långsiktigt arbete för att utveckla svensk trä- och möbelindustri och förbättra konkurrenskraften, säger Thomas Strand, TMF:s företagsrådgivare i regionen.

Av: Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen