Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / Morgondagens chef finns i nya kanaler

Morgondagens chef finns i nya kanaler

Enligt Magnus Gnisterhed är nyckelorden för framtidens arbetsliv kompetens, självbestämmande och samhörighet. Som framgångsrik ledarskapspoddare – 60 000 nedladdningar per avsnitt – har han också sett hur modern informationsteknologi kan bli ett redskap för morgondagens chefer.

Podcast

Podden Ledarskap med Magnus & Kim

Tillsammans med Kim Karhu gör Magnus Gnisterhed podden Ledarskap med Magnus och Kim, en av de första svenska poddarna i ämnet och – efter kring 130 avsnitt sedan starten 2015 – en av de allra största. De jobbar bägge med egna företag inom ledarskap och företagsutveckling och lärde känna varandra när Magnus började arbeta med det ledarskapsutvecklingsmaterial som Kim är upphovsman till.

– Jag kände att våra samtal var så pass intressanta att de skulle kunna sändas som podd, säger Magnus.

Utifrån sin horisont spår Magnus att generationsskiftet på arbetsmarknaden kommer att sätta allt större avtryck på ledarskap. Han tror att framtidens personal är mer öppen för att ha närhet och dialog med sin arbetsgivare och sina kollegor och att det skapar goda förutsättningar för den chef som kan få sina medarbetare att känna sig delaktiga. Där har det visat sig att poddandet var nyttigt.

– Företag kan använda podd eller andra kommunikationskanaler för att skapa tydlighet och dialog om sina mål. Genom vårt eget poddande har jag och Kim upptäckt att vi har ett försprång när vi träffar nya företag, vi behöver inte presentera oss på samma sätt som tidigare utan kan snabbare gå in på vårt budskap. Det där kan chefer använda sig av också – har man en pågående dialog känner medarbetarna till vem man är, vad man står för och vilka värden som styr företaget.

Ett bra ledarskap är en viktig faktor för att tillsammans nå ett önskat resultat, och Magnus Gnisterhed pratar om rollen som en funktion snarare än en position. Förutom att vissa trender kommer med jämna mellanrum är han övertygad om att de grundläggande metoderna för att vara en framgångsrik ledare har varit, och kommer att vara, desamma genom alla tider.

– Vi människor är väldigt lika varandra både historiskt sett och mellan individer, ledarskap har alltid handlat om att vara tydlig och att få människor att arbeta åt samma håll. Har man det grundläggande på plats kan man experimentera.

Han sammanfattar grundbehoven i tre ord: kompetens, självbestämmande och samhörighet:

– För en medarbetare är det viktigt att få bekräftelse på att den kompetens man har är till nytta för bolaget, och att det finns en möjlighet att utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet. Vid en snabb blick kan man tro att det inte finns mer utrymme för självbestämmande, men vid en lite djupare analys finns det ofta saker som för den enskilda personen kan upplevas som en väldig stor skillnad. Samhörighet handlar bland annat om att medarbetare vill kunna identifiera sig med det bolaget står för, kunna stå för varumärket utåt och känna samhörighet med dem man arbetar med. Säkert har dessa områden varit viktiga även tidigare men framöver tror jag att den här typen av faktorer kommer att driva företags utveckling och lönsamhet framåt i större utsträckning. Därför kan det vara viktig för ledare att fånga dessa områden i den strategiska planeringen.

MAGNUS GNISTERHED GÖR: Ledarskapsutvecklare ochtillsammans med kollegan Kim Karhu utgivare av podden Ledarskap med Magnus och Kim. BOR: Jönköping.

MAGNUS GNISTERHED
GÖR: Ledarskapsutvecklare ochtillsammans med kollegan Kim Karhu utgivare av podden Ledarskap med Magnus och Kim.
BOR: Jönköping.

TEXT PEDER EDVINSSON FOTO JOEL DITTMER

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen