Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Lyhördhet och långsiktighet

Lyhördhet och långsiktighet

Bara döda fiskar följer strömmen. Ett talesätt, som kan illustrera mycket i vår tillvaro, även för företag och organisationer. När omvärlden förändras gäller det att finna sina egna vägar att utvecklas. I en konjunkturnedgång bromsar många in och intar viloläge, medan andra ser möjligheter att utveckla eventuella svagheter så att man står starkare när det väl vänder uppåt. Ingenting är sig likt, vi ställs ständigt inför nya hot eller möjligheter. Det gäller även organisationer som TMF. De krav som ställdes för trettio år sedan är kanske inte aktuella idag. Globaliseringen, harmonisering av EU-­standarder, LoU, klimatfrågan, socialt ansvar är aktuella områden där helt andra kompetenser efterfrågas.

Vi kan inte vara experter på allt, men vår organisation måste ha kunskap att analysera problematiken och driva projekt där vi anlitar rätt expertis. Vissa uppdrag är tidsatta, till exempel införandet av CE­-märkning av byggmaterial. Det har vi jobbat med i många år och när den börjar gälla den1juli i år är i stort sett alla TMF­-företag redo.

Andra områden kräver mer långsiktigt påverkande insatser, till exempel offentliga upphandlingar av kontorsmöbler och piratkopiering av designade möbler. För att motverka koruption vid offentliga upphandlingar har svensk lagstiftning anpassats till direktiven i EU. Det öppnar för natio­nella tolkningar där TMF kan vara med och påverka. Det kräver att vi noggrant analyserar fakta tillsammans med experter inom området. I detta fall har vi låtit producera en faktarapport, som gör att vi behärskar detaljerna i ämnet.

När det gäller immateriella rättigheter jobbar vi mot möbel-­ och produktkopiering under devisen ”Inget slår originalet” via olika seminarier och i media. Företeelsen är spridd även i andra branscher och våra aktiviteter uppmärksammas brett och nyligen arrangerade vi en välbesökt hearing i riksdagshuset.

Till mer långsiktiga uppgifter hör även löpande lobby­ ingarbete för att öka bostadsbyggandet. Många av TMF:s medlemsföretag är direkt beroende av att det byggs fler bostäder. Vårt bostadspolitiska arbete uppmärksammas i media och har fört med sig att vi har en

löpande dialog med bostadsminis­ tern och hans medarbetare. Det är snart tio år sedan TMF startade i nuvarande form. I dag är TMF en respekterad aktör i debatten om de frågor som rör våra medlems­företag. Det hade vi inte varit om vi bara följt strömmen.

Leif G Gustafsson
vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen