Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Krönika: Omvärlden ställer krav

Krönika: Omvärlden ställer krav

Terroristdåden i Norge skakar om hela ­världen och vår tillvaro påverkas dramatiskt. Världs­ekonomin skälver av de enorma skulderna i ­Italien och Spanien men framför allt i USA.
Det är tveksamt om EU klarar att lösa PIIGS-ländernas skulder. Den politiska debatten i USA blottade för resten av världen hur illa det är ställt med världens största ekonomi. Den uppgörelse som drevs igenom ansågs så svag att USA:s ­kreditbetyg sänktes. Effekten kan bli högre räntor på USA:s lån, som är lika stora som BNP. Största långivare är Kina, som har merparten av sin valutareserv placerad i amerikanska statspapper. I Kina är meningarna delade hur landet skall utnyttja sitt inflytande.

Oavsett hur kineserna agerar kommer världs­ekonomin att förändras, en stabilisering dröjer länge. ­Människors attityder till att arbeta måste också ­förändras.
Svensk ekonomi är fortfarande stark, men vi är beroende av den internationella konjunkturen och vår industri påverkas i takt med att den försämras. Vi dras obönhörligt in i en internationell lågkonjunktur, som ingen kan överblicka i nu­läget. Mot denna bakgrund skall arbetsgivare och fack förhandla nya kollektivavtal under ­hösten. Kraven blir hårda på parterna att nå avtal, som företagen har råd med. Trä- och möbel­industrin har inte återhämtat sig efter finans­krisen och flera branscher har ytterligare försämrats, speciellt trähus men även byggnadssnickerier och möbelindustrin. Bostadsbyggandet haltar betänkligt, mycket tack vare bolånetaket.

TMF uppvaktade finansmarknadsministern med en uppmaning att träffas för att diskutera finansiering av bostadsbyggandet. I brevet konstateras att det råder brist på 250 000 bostäder i dag. Befolkningen ökar med tolv procent till 2020 medan bostäderna bara ökar med sex ­procent. Bostadsbristen når sådana nivåer att tillväxten ­äventyras. Företag får svårt att hitta rätt kompetens när människor inte kan flytta dit jobben finns.

Leif G Gustafsson
vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen