Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Gemensamt ansvar för industrins och landets bästa

Gemensamt ansvar för industrins och landets bästa

Avtalsrörelsen är nu i full gång. I enlighet med Industriavtalet som TMF är part i växlade vi avtalsyrkanden med våra fackliga motparter, GS-facket, Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna, strax före jul.

Industriavtalet är ett samarbetsavtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer inom industrin. Avtalet handlar bland annat om ett ökat samarbete kring utvecklingen av svensk industri. En helt avgörande faktor i detta är den partsgemensamma utgångspunkten att avtalet inte bara ska skapa god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de anställda, utan även bidra till att stärka industrins konkurrenskraft. I klartext betyder det att vi inte ska öka den svenska industrins kostnader mer än vad som görs i våra viktigaste konkurrentländer. Vi har också ett särskilt ansvar för att det kostnadsmärke som etableras inom industrin också skall bli normerande för resten av arbetsmarknaden. Vi förbinder oss rent av i avtalet för att verka för att så blir fallet. Detta är inte alltid så enkelt och leder ofta till ansträngda relationer med övriga parter på arbetsmarknaden som av olika anledningar tycker att just deras avtal bör smörjas med extra pengar. Syftet med normeringen är att säkerställa att kostnadsökningarna inte blir högre än vad landet som helhet tål. Det kan vara värt att påminna om att vi faktiskt provat det motsatta; att hemmamarknadssektorerna och offentlig sektor är löneledande. Det innebar fallande reallöner, arbetslöshet och kraftiga fall i svensk ekonomi.

Ibland anförs felaktigt att parterna i sina förhandlingar skall ta hänsyn till Riksbankens inflationsmål om 2 procent. Riksbankens ansvarar förutom för penningpolitiken också för att inflationen hålls låg och stabil. Viktigt och vackert så, men det skall inte förväxlas med arbetsmarknadens parters ansvar. Vi och de fackliga organisationerna ansvarar för industrins villkor samt normeringens efterlevnad och ingenting mer. Det betyder att arbetet som utförs av bland annat TMF:s förhandlare den närmast tiden är viktigt och ansvarsfullt inte bara för våra egna medlemsföretag och deras medarbetare, utan för hela arbetsmarknaden.

I arbetet kommer vi att vara så transparenta som möjligt, så följ oss löpande på vår webb och i sociala medier för de senaste uppdateringarna. Tveka inte heller inte att kontakta oss.

David Johnsson

Vd, TMF

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen