Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Kom på studieresa till Turkiet

Kom på studieresa till Turkiet

Turkiet tillhör svenskarnas mest populära turistmål 2012 med sin spännande kultur och sina solsäkra prognoser. Det finns dock lika stor anledning att åka till landet om man verkar inom trä- och möbelindustrin.
De senaste åren har den turkiska möbelindustrin varit en drivande kraft bakom landets ekonomi och Turkiet har blivit en av de mest spännande och potentiella möbeltillverkarna i världen.
14–17 mars 2013 arrangerar TMF en studieresa till huvudstaden Istanbul. I resan  ingår guidning, sightseeing, studie av arkitektur samt intressanta företagsbesök.

Kontakta Elin Quist,
elin.quist@tmf.se,
för mer information.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen