Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Den ljusnande framtid är vår

Den ljusnande framtid är vår

TMF. Foto Anna Hållams

David Johnsson, vd TMF

Hållbarhet, ekologi och miljö är, hoppas jag, mer än bara ord för dagen. De är för viktiga för att reduceras till trender. Orden har dock lika många definitioner som uttalare. Orden betyder dessutom olika saker beroende på i vilket sammanhang de uttalas. För vissa handlar det om att ta miljöhänsyn i det lokala. För andra blir frågan större och handlar om globala perspektiv och samband.

Vissa menar att ekonomisk utveckling inte kan kombineras med samhällelig tillväxt. Att vi redan i dag konsumerar mer än vi har råd med och världen inte klarar av att tillväxtekonomierna runt om i världen får uppleva en levnadsstandard i paritet med vår egen. En av de klassiska ekonomerna, Thomas Robert Malthus, formulerade redan på 1700-talet den ekonomiska doktrinen Malthusianismen som, i korthet, går ut på att befolkningen ökar snabbare än vad produktionen av mat gör. Det finns ingen gräns för hur mycket befolkningen kan öka men det finns det för maten. Eftersom befolkningen ökar snabbare än tillgången på mat skulle brist på mat uppstå med svält som en given följd.

Under århundranden har liknande teorier dykt upp och torgförts som slutliga sanningar, än så länge har teserna visat sig felaktiga, oftast eftersom de bortser från innovation och skaparkraft. Jordbruket har utvecklats och nya tekniker och metoder för vidareförädling har ökat tillgången. I dag svälter färre människor än någonsin. Detta betyder givetvis inte att tillväxt kan ske utan hänsyn till miljö och ekologi. Industrin söker hela tiden utveckling, i dag oftast med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet som ska tillgodose dagens behov utan att begränsa kommande generationers utveckling.

Jag tror att svensk industri har en fantastisk framtid. Men vi kommer inte kunna konkurrera med dålig miljö eller miljöfarliga produkter. Tvärtom ligger konkurrenskraften i produkter som lämnar så litet miljöavtryck som möjligt. Goda nyheter för oss som arbetar med världens bästa material – trä – som inte bara är miljövänligt, utan dessutom vackert. Jag vet många andra material som har framtiden bakom sig.

David Johnsson, vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen