Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ skyddsombud

Tag-arkiv: skyddsombud

  • Vad är en 6:6a-framställan?

    Vad innebär det att ett skyddsombud gör en 6:6a-framställan? Läs Katia Storm svar på en av våra läsarfrågor.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen