Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Nano-teknik

Tag-arkiv: Nano-teknik

  • Material med möjligheter

    Material med möjligheter

    Nya spännande och hållbara material dyker upp hela tiden. Vi bad Anders Breitholtz på Material Connexion att lista några av de mest intressanta, efter iakttagelser på SFF.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen