Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Kommunalt

Tag-arkiv: Kommunalt

  • Kommunalt eller privat?

    Kommunalt eller privat?

    Att på gymnasiet gå en yrkesutbildning knuten till ett företag är i många fall en trygg väg ut i arbetslivet. Men för den som senare vill läsa vidare på högskolan gäller det att satsa på en utökad studiekurs.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen