Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Krönika: Samsyn och hårt arbete är grundpelarna

Krönika: Samsyn och hårt arbete är grundpelarna

Många företag, branscher, ja hela länder, lider fortfarande av sviterna efter finanskrisen 2008. För att lösa problemen krävs samverkan, ofta över gränser. För att samverka måste man ha samma nulägesbild.
Höstens avtalsförhandlingar bekräftar hur olika facket och arbetsgivarna bedömer den ekonomiska verkligheten. Framtida löner bör ju självklart vara anpassade till de ekonomiska förutsättningar som gäller i framtiden. Det räcker inte att som facket titta bakåt på den omsättning som varit, den säger inte mycket om framtidens fakturering. Studerar man orderingångens utveckling får man en säkrare bild av vad som är att vänta. När man dessutom studerar målgruppernas köpkraft kan man ganska säkert bedöma förutsättningarna för framtida intäkter.

TMF har flera delbranscher som de första tre kvartalen levererat ungefär som förra året, med ungefär samma omsättning. Undantag är till exempel trähusindustrin, vars omsättning sjunkit dramatiskt. Den stora skillnaden ligger i orderingången, där är förändringen uppenbar. Småhustillverkarnas orderingång har minskat med 36 procent det senaste halvåret. Prognosen för nästa års leveranser är kraftigt nedåt.
Många av TMF:s medlemsföretag ligger sent i färdigställandekedjan. Till de många kontor och offentliga byggen, som nu börjar färdigställas, har TMF-företagen levererat en hel del möbler och inredningar, vilket hållit faktureringen uppe. Men nu viker även påbörjandet av sådana hus, vilket drar ned leveranserna nästa år. Även nyproduktionen av flerbostadshus backar, det påverkar fönster, dörrar, trägolv.

Svensk export går främst till Europa. Den enklaste analys ger vid handen att kunder inom Euroområdet kommer att hålla tillbaka sina investeringar, åtminstone det närmaste året. Sammantaget ser vi en bild som kräver återhållsamhet i kostnaderna nästa år. Vi befinner oss i ett läge, som kräver nära samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samsyn och hårt arbete, det är grundpelare för svensk konkurrenskraft, och det behövs nu.

Leif G Gustafsson
vd, TMF 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen