Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / ”Inte Astrid Lindgren
– utan rymdteknik”

”Inte Astrid Lindgren
– utan rymdteknik”

Henrik Teleman är konsthallschefen och skogsbonden som rör sig mellan världarna. Han menar att träindustrin måste blicka mot framtiden för att överleva.

I  maj öppnar Virserums konsthall dörrarna för utställningen TRÄ 2013. Men i år råder helt andra förutsättningar för det återkommande temat. Det är lågkonjunktur och många samarbetspartners har ont om pengar. Samtidigt innebär det att de initiativ som tas får mer utrymme.
– Vi får mer respekt. Vi uppfattas som idégivare, och inte bara kommunikatörer, säger Henrik Teleman, chef för Virserums konsthall som nu gör sin tredje stora träutställning.
Utställningen fokuserar den här gången på framtiden och innovativa tekniker, som att odla trävaror till färdig form. Betoningen ligger på det hållbara och rentav nödvändiga i materialet, i ett framtida samhälle där brist råder på många andra råvaror.
– ”Framtidens träbyggande”, det kan verka som en lek – men det är i hög grad forskningsförberedare. Vårt jobb är att visualisera leken. Det sågverken gör i dag är detsamma som de gjorde 1880, bara lite snabbare. Vi vill inspirera till proaktiv träforskning, bortom brädan. Det är inte omöjligt att vi om fyrtio år har hus utan någon spik, säger Henrik Teleman.

Att en konsthall blivit återkommande idé-givare och skyltfönster för trä- och möbelbranschen är givetvis inte någon självklarhet. Inriktningen beror ytterst på skogens och träets betydelse för orten och dess folk.
– Det började med att vi ville se till att folk har jobb här. Vår viktigaste publik är den lokala publiken. För egen del är jag väldigt intresserad av skog, jag är skogsägare själv. Vi tycker att det är spännande att komma med det vi kan, inte bara design utan också kommunikation, till industrin. Konstruktion, formgivning och berättelse hör ihop, innan det blir en produkt. Och det tycker jag att vi lär ut till industrin. Vår styrka är att vi rör oss mellan världar. Vi springer mellan industrin, designen och konsten, säger Henrik Teleman.

Att visa och nå ut med konst som berör livet utanför storstäderna är ett viktigt uppdrag för Virserums konsthall. När de drabbade av stormen Gudrun uttryckte sina känslor i ”Hata Sydkraft och Telia” 2005, blev utställningen kontroversiell och omtalad på grund av sitt namn – och genomfördes i stället som ”Älska Sydkraft och Telia”.
Sedan starten 1999 har det blivit både lättare och svårare att nå ut, menar Henrik Teleman. Konsthallen har blivit mer känd, men i takt med att centraliseringen ökar blir det svårare. Medierna är i dag mycket mer inriktade på det som rör medelklassen i Stockholms innerstad.
– De stora dagstidningarna är svårare att få hit i dag än när vi startade konsthallen. Det drabbar också träindustrin, som antas vara mossig, som allt annat i glesbygden. Det är viktigt att visa det här är det modernaste man kan göra. Vi ska inte marknadsföra oss med Astrid Lindgren, utan med rymdteknik. Vi odlar hus, vad kan vara mer science fiction?

FAKTA/Henrik Teleman

Ålder: 50 år.
Yrke: Konstnär och konsthallschef.
Bor: I Västrahult utanför Virserum, Småland.
Familj: Nej. Eller häst, får, katter, höns … medarbetare.
Fritidsintressen: Gården, jobba i skogen.
Drivkraft: Rättvisepatos. Kreativitet. Är väldigt stolt, så jag kan inte ge upp.
Utmaning med jobbet: Att allt är möjligt, för när vi säger att vi ska göra det så kan vi det. Och fixa pengar, personalansvar och sådant.

Text Gabriel Stille

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen