Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ SM MÖBELSNICKERI

SM MÖBELSNICKERI

SM MÖBELSNICKERI

STOCKHOLM 2012-09-28
John Lundin under Yrkes-SM i möbelsnickeri på Carl Malmsten furniture Studies på Lidingö i Stockholm.
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / Kod 10090

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen