Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ webbutbildning

Tag-arkiv: webbutbildning

  • Branschanpassad webbutbildning för att energieffektivisera företag

    Branschanpassad webbutbildning för att energieffektivisera företag

    Energimyndigheten och TMF håller på att ta fram en webbutbildning om energieffektivisering, anpassad för små och medelstora företag inom trä- och möbelindustrin. I samarbetet tar man hjälp av företag, som varit med på resan och bidrar med goda exempel. Det finns många fördelar med att bli medveten om företagets energianvändning – såsom att stärka varumärket…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen