Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Anna Karin Tyskhagen

Tag-arkiv: Anna Karin Tyskhagen

  • Tre röster om TMFs årsmöte 2019

    Tre röster om TMFs årsmöte 2019

    Vi har träffat tre medlemmar på TMFs årsmöte 2019 som berättar om varför de är där och vad de tar med sig från mötet.  

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen