Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Trähusdagarna 2022 – uppskjutet för att kunna träffas fysiskt

Trähusdagarna 2022 – uppskjutet för att kunna träffas fysiskt

För 22:a året i rad stundar Trähusdagarna – evenemanget för branschens inköpare, tekniker, leverantörer och entreprenörer som även har en utställardel. Bland många intressanta programpunkter 2022 finns bland annat ”Fler kvinnor på bygget”.

– Det är jätteroligt att Trähusdagarna växt till en sådan årlig institution, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF. Och framförallt har vi lyckats skapa ett event för trähusbranschen där man kan nätverka och skaffa sig kunskap kring branschrelaterad forskning och produktutveckling samt aktuella frågor såsom byggregler och energikrav.

Program

Dag 1 -17 maj -huvudteman

• Inledning av Joakim Henriksson, ordf. TMFTrähus, vd OBOS Sverige

• Inspirationsföredrag: Fler kvinnor på bygget

• Utställarsprint

• Klimateffektivt träbyggande

• Effektiv industriell produktion

Dag 2 -18 maj - huvudteman

• Regelverk i förändring 

• Nya utmaningar

• Fukt i praktiken

Arrangörer: Trä- och Möbelföretagen, TMF, och RISE samverkar i teknik- och regelverksfrågor samt kompetensutveckling. Det är 22:a året i rad som det anordnas temadagar om produkter, system, regelverk m.m. för trähusbranschen. Sedan 2014 är även Vinnväxt-miljön Smart Housing Småland medarrangör. 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen