Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Vikariat

Tag-arkiv: Vikariat

  • Rätt till företräde?

    Fråga: Har en vikarie på ett 14 månader långt vikariat företrädesrätt till återanställning? I så fall hur länge? Svar: Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform och enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en...

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen