Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ LAS

Tag-arkiv: LAS

  • Kan vi avsluta provanställningen?

    Vi vill avsluta en provanställning för en arbetare innan den övergår i en tillsvidare­anställning. Är detta möjligt? Vad gäller i övrigt? Läs svaret från vår expert!

  • Rätt till företräde?

    Fråga: Har en vikarie på ett 14 månader långt vikariat företrädesrätt till återanställning? I så fall hur länge? Svar: Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform och enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en...

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen