Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Största affären i Deromes historia

Största affären i Deromes historia

Brf_TrÑdkronan_Mariefred

Derome har tecknat avtal med Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad om samarbete kring utveckling av nya stadsdelar i trä. Det är den största affären i Deromes 70-åriga historia, med ett värde på fem miljarder kronor.

– Om avtalet genomförs fullt ut är vi med och skapar bostadsområden i trä i flera av landets tillväxtområden. Tillsammans är Magnolia Bostad, Heimstaden Bostad och Derome en stark samhällsbyggare. Vi bygger moderna trädgårdsstäder med en blandning av småhus och flerbostadshus, säger Peter Mossbrant, vd Derome Hus.

– Det här avtalet ger sysselsättning för hundratalet anställda i Deromes fyra husfabriker under flera år, säger Johan Axelsson, vd Derome Husproduktion.

Avtalet omfattar utveckling av nya bostadsområden i tillväxtorter såsom Bro, Kungsängen och Åkersberga. Det är ett långsiktigt avtal med målbilden att omfatta cirka 1 500 småhus, även i fler delar av Sverige.

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri med sex affärsområden – inom hela kedjan från skog till färdigt hus.

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen