Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR 2020 ReThink, ReNew & Act Circular!

STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR 2020 ReThink, ReNew & Act Circular!

Världens största mötesplats för skandinavisk design firar i år 70-årsjubileum, och mässan kommer att invigas av näringsminister Ibrahim Baylan. TMF är aktiva under veckan med temat Cirkulära affärsmodeller i monter AG:03. TMF:s budskap går under parollen ”ReThink, ReNew & Act Circular!”

Temat kommer att prägla TMF:s aktiviteter på flera sätt. Förutom att lyfta ett antal cirkulära inredningsprodukter i montern arrangeras ett panelsamtal, ”Så gör vi svensk möbelindustri mer cirkulär”, med ambitionen att lyfta en av branschens viktigaste framtidsfrågor.

– TMF arbetar kontinuerligt för att utveckla trä- och möbelindustrins långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet på ett hållbart sätt. I år fokuserar vi på de förändringar vi behöver göra kring cirkularitet, säger Sandra Furtenbach, projektledare för TMF:s aktiviteter på årets möbelmässa.

– Vi behöver bryta våra traditionella, linjära processer att producera och förbruka och istället tillvarata våra begränsade resurser till en ökad grad av återtillverkning och därmed längre livscykler för våra produkter. Svensk möbel- och inredningsindustri har rätt intentioner när det gäller det här, men det behövs bland annat politiska incitament för att ta det vidare. Vi måste tänka nytt och börja agera!

TMF kommer även att arrangera två Möbelfakta-seminarier under veckan.

5/2 11.00–11.50 – PANELSAMTAL:

”Så gör vi svensk möbelindustri mer cirkulär”

Har vi gått ifrån att planera till att börja agera cirkulärt? Hur får vi cirkularitet i design och återtillverkningsfasen? Och – vilka hinder behöver undanröjas?

Moderator: Nina Ekelund, general sekreterare för Hagainitiativet

Deltagare: Magnus Ek, riksdagsledamot (C), miljöpolitisk talesperson och ansvarig för cirkulära affärsmodeller Erik Gravenfors, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen Helena Lidenfors Åberg, hållbarhetschef på Offecct Hanna Lindén, delprojektledare för Vinnovaprojektet Cirkulära möbelflöden Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF

6/2 KL 14–15 SEMINARIUM:

Hållbar upphandling med Möbelfakta

7/2 KL 14–15 SEMINARIUM:

Möbelfakta 2.0 rustar inför framtiden

Informationsträff kring Möbelfakta 2.0 och för att få information om framtidens märkningssystem för möbler.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen