Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Skandinavisk design får större fokus än tidigare

Skandinavisk design får större fokus än tidigare

Efter nästan två års frånvaro öppnar Stockholm Furniture & Light Fair åter upp dörrarna på Stockholmsmässan i februari 2022 för att välkomna besökare från hela världen. Det bjuds in till en upplevelsedriven mässa där skandinavisk design och den senaste utvecklingen inom hållbarhet tar större plats än tidigare.

– Stockholm Furniture & Light Fair är en motor för skandinavisk design och tillsammans med våra grannländer är vi dessutom branschledande inom ämnet hållbarhetsutveckling vilket gör att människor från hela världen vallfärdar till Stockholm i februari för att ta del av det vi gör här. Framtiden för Stockholm Furniture & Light Fair handlar om just det, samt om vår innovationsrikedom och livsstil, säger Sanna Gebeyehu, Concept & Product Owner.

Nytt för 2022 års mässa är en upplevelsebaserad utställning – mitt på entrétorget – som kommer handla om den skandinaviska livsstilen. Här ska besökarna få lära känna oss skandinaver direkt när de kommer in på mäs˝ˇsan genom bland annat design, mat, språk och mode. Dessutom kommer det finnas en inspirations- och kunskapsutställning med skandinavisk design, arkitektur, innovation och hållbarhet i fokus. Båda utställningarna koncept-utvecklas och kureras i samarbete med ett antal externa personer.

– Vi har lyssnat in vad utställare och besökare har för behov och där ser vi att vi behöver skapa en mer mötesplats som förnyas från år till år, säger Sanna Gebeyehu.

En annan nyhet är att 20-årsjublierande Stockholm Design Week från och med 2022 kommer arrangeras två gånger per år, dels som tidigare i samband med Stockholm Furniture and Light Fair i februari men även i augusti. Därmed ersätts Summer Design Week med en internationell designvecka med fokus på inredning, arkitektur och retail.

– Stockholm Design Week är idag, tillsammans med Stockholm Furniture & Light Fair, världens mest inflytelserika mötesplats för skandinavisk design. Stockholm Design Week är en marknadsföringsmotor för att få ut skandinavisk design i världen, men uppdraget är större än så. Det handlar om att aktivera staden och att driva trafik till Stockholm och till Sverige samt att befästa Sveriges position på designkartan i världen, säger Chicie Lindgren, Business Area Manager Stockholm Design Events.

Stockholmsmässan räknar med att vara igång med sin ordinarie verksamhet i månadsskiftet oktober/november i år, baserat på den dialog Stockholmsmässan har med berörda myndigheter och departement.

Sanna Gebeyehu och Chicie Lindgren

Sanna Gebeyehu och Chicie Lindgren

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen