Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Nylanserad ungdomskampanj Ungdomar pressas att välja bort yrkesprogrammen

Nylanserad ungdomskampanj Ungdomar pressas att välja bort yrkesprogrammen

Just nu diskuterar många unga sitt gymnasieval med sina föräldrar. För vissa är valet inför gymnasiet självklart – för andra kräver det mer råd, tips och eftertanke. Vad finns det för möjligheter? Vad kan jag göra efter min gymnasieutbildning? En ny studie från Ungdomsbarometern, på uppdrag av TMF, visar att nästan varannan ungdom upplever press från föräldrar att läsa just ett högskoleförberedande program. Samtidigt tror hälften av ungdomarna att många unga skulle må bättre om de gick en praktisk utbildning.

– I våra studier kan vi se att föräldrar har en allt större påverkan på sina barns val och många unga känner press att läsa vidare akademiskt även om det inte är något de själva drömmer om. Från föräldrarnas sida vill man såklart väl och att barnet ska ha så många valmöjligheter som möjligt, men det kan leda till att man pushar sina barn att välja en utbildning som de varken är intresserade av eller passar för, säger Jacob Borssén, expert för Utbildning & Kompetensförsörjning på Ungdomsbarometern.

Pressen från omgivningen kan till viss del förklaras av att högskoleförberedande utbildningar och de yrken de leder till uppfattas ha högre status. Något som ofta också glöms bort är att yrkesprogrammen inte stänger några dörrar in till högskolan. Så mycket som 25 procent av de unga som går, eller har gått, ett högskoleförberedande program övervägde ett yrkesprogram men valde i slutändan bort det.

– Det finns en förlegad syn på hur ens framtida arbetsliv kan se ut om man går en yrkesutbildning. Flera undersökningar pekar på att ett yrkesprogram faktiskt innebär större möjligheter till jobb, högre lön och utveckling för många. Vår bransch erbjuder bra ingångslön om man vill börja jobba direkt efter gymnasiet samt, inte minst, stora möjligheter att utvecklas genom vidareutbildning under arbetslivet, säger Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert på TMF.

Podcast & kampanjfilm

Enligt tidigare undersökningar från Ungdomsbarometern vill häften av alla unga jobba kreativt och skapa något fysiskt och 58 procent vill ha ett mer praktiskt yrke. Att jobba på kontor och ha ett mer stillasittande yrke är med andra ord inte för alla.

Därför har nu TMF lanserat en kampanj som visar upp just den kreativitet som finns inom området trä, inredning eller teknik. För att nå den viktiga målgrupp som föräldrarna utgör har också TMF ingått ett reklamsamarbete med Pernilla Wahlgren och Sofie Wistams podcast Wahlgren & Wistam, där sändningarna under vecka 2 och 4 innehöll kortare samtal om just ungas val inför gymnasiet.

Var med och sprid kampanjfilmen samt ta del av kommande kampanjaktiviteter för att upplysa elever om en framtid inom trä- och möbelindustrin.

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen