Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Morgondagens exporthjälte?

Morgondagens exporthjälte?

Sverige har en proportionellt sett stor industrisektor med hög andel export vilket länge varit, och är, helt avgörande för det svenska välståndet.

Vi exporterar sammanlagt varor och tjänster som motsvarar 47 procent av BNP. Under 2019 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till svindlande 2 361 miljarder kronor. Detta är dessutom i ökande. Bland TMF:s medlemsföretag ser det mycket olika ut. Den svenska möbelindustrin exporterar ungefär 70 procent av det som produceras. Det är imponerande siffror och få andra näringsgrenar kan uppvisa liknande tal. Den helt avgörande volymen är möbler för offentlig miljö. För övriga branscher bland TMF:s medlemmar är exportandelen lägre, i vissa fall helt försumbar. Detta har olika förklaringar, men eftersom många medlemsföretag är verksamma i byggsektorn är naturligtvis de omfattande nationella regelverken kring byggande en hämmande faktor.

Allt fler svenska företag verkar numera på en internationell marknad. Det finns förstås ingen anledning varför framgångsrika svenska företag inte också skulle kunna bli framgångsrika på exportmarknaden. Svensk industri är i absolut världsklass ifråga om produktivitet och digitalisering. Vi befinner oss dessutom i vinnarhålet när det gäller hållbarhetsfrågor. Självklart finns det utmaningar, men möjligheterna är stora. Exporten gör oss även bättre på hemmamarknaden.

I nuläget är dessutom 92 procent av möbelexporten inomeuropeisk, vilket betyder att några av världen största marknader är helt blanka kort. Snacka om potential. Vi vet att det finns ett sug efter skandinavisk design i stora delar av världen. Kan dessutom övriga TMFbranscher inspireras och hänga på saknas egentligen begränsningar.

I dTrä och Möbelforum #1-2021, har vi porträtterat några av Sveriges exporthjältar under paketeringen Gränslös design. Läs och inspireras. Kanske är du morgondagens förebild?

David Johnsson

vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen