Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / MASKINKÖRKORTET HAR MODERNISERATS

MASKINKÖRKORTET HAR MODERNISERATS

Webbutbildningen för Maskinkörkortet har fått en rejäl uppdatering. Nu säkras kompetensen hos framtidens operatörer.

Bil Gettyimage

Bil Gettyimage

I mitten av januari lanserades en uppdaterad version av webbutbildningen för Maskinkörkortet. Maskinkörkortet har tagits fram av Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) tillsammans med utbildningsorganisationen Prevent för att säkerställa att de som jobbar vid maskiner får nödvändig och rätt utbildning.

Den första webbaserade utbildningen för Maskinkörkortet kom för åtta år sedan och Fredrik Beskow, projektledare på Prevent, säger att den nya versionen är bättre anpassad till dagens möjligheter vad gäller webbutbildningar.

– På de här åtta åren har som bekant de tekniska möjligheterna att presentera innehållet på ett mer pedagogiskt sätt förbättrats avsevärt, säger Fredrik Beskow.

Det nya materialet innehåller mindre text men mer filmer, grafik och animationer.

– Med grafik och animationer i stället för fotografier har allt blivit tydligare och vi kan mer exakt visa till exempel de olika delarna i maskinerna. I filmerna berättar anställda vid en träindustri om varför säkerhet vid maskinerna är viktigt och hur man kan agera varje dag för att arbeta säkert genom att ge exempel ur sitt eget arbetsliv.

Under projektets gång har man fått in återkoppling från elever på trätekniska programmet.

– Vi har testat utbildningen på målgruppen och fått bra respons, de har tyckt att innehållet är lätt att ta till sig.

En styrka för utvecklingen av utbildningsmaterialet är också att vi har kunnat använda samma sakkunniga som för åtta år sedan.

Utbildningen för Maskinkörkortet vänder sig i första hand till elever på trätekniska program inom gymnasieskola eller vuxenutbildning. 2018 gjordes hela 1 200 examinationer. Varje elev kan göra flera examinationer för att gå igenom alla delprov, och förhoppningen är att fler ska ges tillfälle att gå utbildningen.

– Det finns önskemål från bland annat TMF om att utbildningen för maskinkörkort ska kunna initieras direkt av företagen för sina anställda, säger Fredrik Beskow.

Precis som tidigare är arbetsmiljö och maskinsäkerhet de stora delarna i utbildningen. I den nya versionen finns också en avdelning som heter En arbetsdag. Där tittar man på hur händelser utanför det direkta arbetet påverkar säkerheten på arbetsplatsen – som att komma i tid och att vara utvilad. När det kommer till maskinerna är de numera elva till antalet – bandsåg, klyvsåg, pelarborr, bordsfräs, planhyvel, vertikalputs, justering, rikthyvel, bredbandsputs, kapsåg och CNC.

Innehållet i den nya webbutbildningen är anpassat för att fungera både via dator, mobil och surfplattor så att de som pluggar kan ta till sig materialet i den miljö de själva vill. Utbildningssidorna är tillgängliga för alla och går att ta del av även om man inte genomgår ett program via en skola. Fredrik Beskow föreslår att man som arbetsgivare eller kompetensansvarig kan låta sina anställda ta del av materialet även om de inte ska göra provet.

– Det är viktigt för säkerheten att ha förståelse för arbetsmiljöfrågor och hur man ska hantera maskiner. Med Maskinkörkortets nya utbildning erbjuds man ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan stärka sin kompetens med utbildningsbevis.

Maskinkörkortet Utbildningen är gratis och finns tillgänglig för alla på prevent. se/maskinkorkortet. Den ingår i trätekniska utbildningar för gymnasie- och vuxenskolan. Utbildningen är upp delad i tre delar: 1) Din arbetsmiljö, 2) Din arbetsdag 3) Maskinerna (bandsåg, klyvsåg, pelarborr, bordsfräs, planhyvel, vertikalputs, justering, rikthyvel, bredbandsputs, kapsåg och CNC). De teoretiska proven görs på MZ Competences testportal vid någon av de testcenter som finns på ett antal platser i Sverige.

Maskinkörkortet Utbildningen är gratis och finns tillgänglig för alla på prevent. se/maskinkorkortet. Den ingår i trätekniska utbildningar för gymnasie- och vuxenskolan. Utbildningen är upp delad i tre delar: 1) Din arbetsmiljö, 2) Din arbetsdag 3) Maskinerna (bandsåg, klyvsåg, pelarborr, bordsfräs, planhyvel, vertikalputs, justering, rikthyvel, bredbandsputs, kapsåg och CNC). De teoretiska proven görs på MZ Competences testportal vid någon av de testcenter som finns på ett antal platser i Sverige.

TEXT PEDER EDVINSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen