Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / LOJALITET OCH JAPANSK POKA YOKE

LOJALITET OCH JAPANSK POKA YOKE

För några år sedan tog arbetslivet en annorlunda vändning för Sofia Hedberg – Arbetsförmedlingen byttes mot Svenska Fönster, och Uppsala mot arbetsmiljöfokus i Esbyn. Sofia Hedberg ser kulturen på arbetsplatsen som en viktig faktor i sitt arbete.

_DSC4263

SOFIA HEDBERG TITEL: Arbetsmiljö och underhållschef på Svenska Fönster ÅLDER: 38 KARRIÄR: Gymnasieutbildning till undersköterska. Tvåårig projektledarutbildning, åtta år påArbetsförmedlingen i Uppsala samt på huvudkontoret i Stockholm. Fyra år på Svenska Fönster.

Det är fyra år sedan Sofia flyttade till Hälsingland från Uppsala och hennes första möte med industrin.

– Jag blev faktiskt väldigt förvånad över att Svenska Fönster var så stort när jag var på de första intervjuerna. Jag hade inte alls jobbat i industri tidigare. Så det var väldigt intressant att komma från en kontorsmiljö till en industrimiljö.

När Sofia Hedberg började på Svenska Fönster hade hon jobbat på Arbetsförmedlingen i åtta år, bland annat med implementering och verksamhetsutveckling. Det gällde såväl i Uppsala som på huvudkontoret i Stockholm.

– Den tjänst jag sökte på Svenska Fönster var ju som arbetsmiljösamordnare. Sedan har den rollen omformats tre gånger. Först arbetsmiljö- och projektchef och nu arbetsmiljö- och underhållschef, säger Sofia.

Sofia Hedberg berättar om den nollvision mot arbetsskador som Svenska Fönster jobbar mot.

– Vi jobbar hela tiden mot att ta fram så kallade Poka Yoke – lösningar på allting. Det är ett japanskt uttryck som handlar om riskeliminering.

Sofia förklarar hur säkerhetsarbetet ska utgå från att alla arbetsmoment ska kunna göras utan skyddsutrustning – såsom glasögon eller handskar. Hon har intressanta diskussioner med operatörerna kring hur man kan ta bort riskerna i varje arbetsmoment kring en maskin.

– Det handlar om hur du går in i diskussionen. Det blir ganska platt om vi bara diskuterar skyddsglasögon och handskar, och mer intressant om vi börjar i en ände där du aldrig kan skära dig överhuvudtaget. Oavsett om du sätter handen på fel ställe, förklarar Sofia Hedberg.

Hon menar att man måste våga utmana processerna.

– Exempelvis så kanske skyddsglasögonen inte blir nödvändigt om vi skapar tvåhandsfattning som gör att du inte kan titta in i maskinen och skadas.

I dessa processer får operatörerna en stor roll.

– Personerna som gör momenten är väldigt kluriga. De har kompetens och idéer som gör det här arbetet möjligt.

Sofia Hedberg förklarar hur hon redan från början slogs av den enorma lojalitet som finns bland personalen.

– Det sitter så djupt i folk. Man har så mycket lojalitet och välvilja att det ska gå bra. Man gör sitt yttersta, är anpassningsbar, flexibel och försöker.

Vi löser väldigt många situationer tack vare den attityden. Det är väldigt speciellt här. Det är en av de tydligaste styrkorna och den är läcker att få uppleva. Det finns mycket historik i familjerna som jobbar i företaget.

Coronapandemin har naturligtvis påverkat även Svenska Fönster. Men det har inte varit några permitteringar eller nedskärningar.

– Vi har haft förmånen med väldigt bra försäljning under det här året. Vi har snarare getts möjlighet att nyrekrytera personal, berättar Sofia Hedberg, som dock poängterar att man gjort riskbedömningar tillsammans med de fackliga organisationerna för att undvika risker för smittspridning.

Hennes eget arbete har framför allt påverkats utifrån att det har blivit mer fokus på det administrativa.

– Jag är väldigt mycket vän av struktur. Det har varit en styrka när vi byggt upp vårt systematiska arbetssätt. Att jag vill kunna se en röd tråd i saker, förklarar Sofia Hedberg.

Sofias bakgrund är annars lite annan än man förväntar sig. Hon började med att utbilda sig till undersköterska och jobbade med det i några år innan hon gick en projektledarutbildning. Så småningom hamnade hon på Arbetsförmedlingen där hon bland annat gick ett ledarskapsprogram.

– Jag har varken någon teknisk utbildning eller bakgrund och inte heller på arbetsmiljöområdet. Många har frågat vilken högskoleutbildning jag har. Men det har jag ingen, jag har bara tagit chansen då jag blivit tillfrågad.

TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM FOTO: SVENSKA FÖNSTER

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen