Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Företaget – samhällets starkaste förändringskraft

Företaget – samhällets starkaste förändringskraft

Innovation, förbättring och ständig utveckling är vad som driver samhället framåt. Företagen skapar de resurser som möjliggör samhällsutveckling och välfärd, och det är företagandet – inte politiken – som är samhällets starkaste förändringskraft och som skapat välståndet. Det gör ingen annan och det kan heller ingen annan göra.

Att man genom politiken kan fördela välståndet på olika sätt och prioritera satsningar är en helt annan fråga, och ska inte förväxlas med frågan om vem eller vilka som skapar välståndet. Varje skattekrona har skapats genom att någon fått en idé, vågat satsa på sin dröm och lyckats leverera en produkt eller tjänst vi andra tycker är så bra att vi är villiga att betala för den. Denne någon är just en individ, en enskild person som ansträngt sig och gjort skillnad.

Vinst är naturligtvis en stor drivkraft för företagandet, men strävan efter frihet och oberoende är sannolikt ännu större. Att vara sin egen, att rå sig själv, att inte vara utlämnad åt andras beslut, är genomgående kännetecken bland de många företagare som jag har haft förmånen att få träffa. Och samarbeta med.

Många av TMF:s medlemsföretag ligger på mindre orter utanför storstadsregionerna. När man besöker dem är det slående hur mycket de bidrar till det omliggande samhället: en finansierad idrottsplats, en sporthall, en röjd väg, en donation till den lokala idrottsklubben, studiebesök på företaget, en skänkt maskin till den lokala skolan eller praktikplatser till ortens ungdomar. Exemplen är otaliga, likaså drivkraften att ge till samhället. Många av företagen är ägda och ledda av familjer, ofta i flera generationer. Jag hade nyligen nöjet att äta middag med en familjeföretagare i fjärde generationen. Glädjen och stoltheten att överta stafettpinnen och driva företaget vidare gick inte att ta fel på, men heller inte det allvarstyngda ansvaret. Ansvar både mot tidigare och kommande generationer, men också mot bolagets anställda, som i många fall arbetat där i flera släktled, och mot samhället där man verkar.

Det är mycket enkelt att ta detta för givet. Det är dessutom enkelt att kalla företagare för utsugare och att fastslå att vinst är stöld. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Det är företag och företagande som byggt landet och utan rimliga villkor för företagandet riskeras därför också detta bygge.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen