Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Fler unga vill jobba praktiskt än på kontor

Fler unga vill jobba praktiskt än på kontor

Efter ett omtumlande 2020 uppger mer än varannan ung svensk att de vill ha ett praktiskt yrke. Teknik, tillverkning och programmering är populärt – samtidigt är det många som har en förlegad bild av vad det innebär att jobba inom tillverkningsindustrin.

Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern tagit fram inför gymnasievalet, på uppdrag av branschoch arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Ungdomsbarometerns undersökning visar att fler än varannan (58 %) unga svensk mellan 15 och 24 år är intresserad av att jobba med någonting praktiskt.

Detta att jämföra med 44 procent som är intresserade av att jobba på kontor.

Var fjärde (26 %) hävdar till och med att de får panik av kontorsmiljöer och endast var tredje (34 %) tror att färre kommer jobba på kontor i framtiden.

Henrik Smedmark

Henrik Smedmark

Var femte (21 %) har även svarat att de blivit de blivit mer intresserade av att jobba praktiskt på grund av Corona.

– Det är kul att se att så många unga i dag kan tänka sig ett praktiskt yrke.

Samtidigt har vi en efterfrågan på ung arbetskraft i många praktiska roller just nu. Bara inom trä- och möbelindustrin finns det ett rekryteringsbehov på 1 000–1 200 yrkesarbetare varje år och därmed många lediga arbetstillfällen, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

– Ingen tidigare generation har i så hög grad haft föräldrar som jobbar på kontor. Baserat på att så många i Generation Z anser att kontorsjobb är enformigt, kan man anta att de sneglat på sina föräldrar och inte vill spendera sitt arbetsliv framför en skärm. Med det sagt kan drivkrafterna bakom att välja en praktisk yrkesbana vara många, exempelvis att det upplevs som mer kreativt. säger Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern.

Teknik är mest populärt – men det finns en förlegad bild av trä- och möbelindustrin.

Undersökningen har även tittat närmare på ungas intresse för olika praktiska discipliner. Relativt många kan tänka sig att jobba med  teknik (45 %), att tillverka saker (41 %) och med programmering (33 %). Samtidigt uppger endast 16 procent att de är intresserade av att jobba inom trä- och möbelindustrin.

– Det finns en förlegad bild av vad det innebär att jobba inom vår industri som gör att vi missar potentiell arbetskraft.

Genom att lyfta den innovationskraft, teknologi och de kreativa roller som branschen erbjuder, är jag säker på att fler kommer få upp ögonen för praktiska yrken. Det är ett kunskapsgap som hela branschen måste hjälpa till att fylla, säger Henrik Smedmark.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes tillsammans med Ungdomsbarometern med över 1 000 ungdomar mellan 15–24 år från hela Sverige. Fältperiod 22–27 oktober 2020.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen