Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / ”Ett viktigt och konkret steg på vägen”

”Ett viktigt och konkret steg på vägen”

TMF:s branschchef Cecilia Ask Engström om lagförslaget från EU som ska göra hållbara produkter till norm. 

TMF:s branschchef Cecilia Ask Engström

TMF:s branschchef
Cecilia Ask Engström

Den 30 mars offentliggjorde EU-kommissionen ett lagförslag gällande eko-design för hållbara produkter (Sustainable Product Intiative, SPI), som utökar nuvarande regelverk till att täcka in hela produktutbudet. Det innebär att det fastställs minimikrav inte bara för energieffektivitet utan även cirkularitet samt en generell minskning av produkters miljö- och klimatavtryck. 

TMF:s branschchef Cecilia Ask Engström ser ett lagförslag som kommer påverka branschen på ett avgörande sätt framöver – där möbelindustrin kan ingå i första fasen. 

– Ett oerhört viktigt och konkret steg på vägen i EU:s Gröna Giv (The Green Deal) är att kommission nu har presenterat sitt förslag på reglering, som påverkar alla tillverkare av produkter. Vi måste alla bidra och ställa om till en hållbar produktion och TMF arbetar tillsammans med organisationen för Europas möbelindustri (EFIC) kring regleringen av Eco-design för hållbara produkter. 

– Vi ser att förslaget får en betydande, långtgående påverkan på hur vi tillverka produkter och cirkulerar material, fortsätter Cecilia Ask Engström. Det är dock viktigt att den fortsatta utformningen görs i nära dialog med industrin så att det blir möjligt att implementera den för alla olika sorters företag. 

De produktkategorier som ska ingå i första fasen utses i slutet av 2022. Möbler och madrasser identifieras dock redan nu som lämpliga kandidater av EU-kommissionen – baserat på en konsekvensanalys. 

EU-kommissionens lagförslag diskuteras på EFIC-evenemanget The Furniture Day den 19 maj. 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen