Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Cheferna säger nej, medarbetarna ja

Cheferna säger nej, medarbetarna ja

Mer än 70 procent av cheferna vill se sin personal tillbaka på arbetsplatsen efter Coronapandemin. Medarbetarna å sin sida vill nästan mangrant fortsätta distansarbeta i någon form. ”Cheferna tycker inte de har tillräcklig kontroll. Det kommer att ställas andra krav på framtidens ledarskap”, säger organisationspsykolog Mattias Elg.

Arbeta hemma eller på kontoret. Cheferna och arbetstagarna har delade meningar om distansarbete

Arbeta hemma eller på kontoret. Cheferna och arbetstagarna har delade meningar om distansarbete

En ny svensk studie redovisar stora skillnader i synen på distansarbete. Studien som gjorts av kunskaps- och utvecklingsföretaget The Remote Lab, som bland annat samarbetar med Mittuniversitetet, innehåller enkätsvar från 366 arbetsgivare och 1 076 medarbetare i Sverige. Enkäterna gjordes under perioden april till augusti i år.

Arbetsgivarna fick frågan om de såg att deras medarbetare skulle fortsätta jobba hemma efter Corona-krisen. 71 procent svarade nej medan endast 15 procent var helt positiva. Bland medarbetarna var det bara fyra procent som sa att de inte ville ha något hemmajobb även efter Corona.

Mattias Elg, organisationspsykolog

Mattias Elg, organisationspsykolog

– Det är större skillnad än jag kunnat föreställa mig. Många medarbetare försöker att bita ihop och göra någonting bra. Många är oroliga och kanske lite rädda för sina jobb eller sin familjesituation. Ändå biter man ihop och försöker se lösningarna och möjligheterna också, säger Mattias Elg som i sin forskning jobbat för både Mittuniversitetet och Linköpings Universitet.

När det gäller chefernas skepsis inför distansarbete finns bland annat känslan av att tappa kontrollen

– Ledarna känner oro inför situationen i pandemin som helhet, men även kring om man har kunskap för att leda det löpande arbetet på ett bra sätt. Att behålla kontrollen, energin och kontakten med sina anställda.

Coronasituationen har visat att ledarrollen uppfattas annorlunda när det mesta av kommunikationen sker

digitalt.

– Det är inte de storslagna visionära ledarna som efterfrågas. Det är det konkreta, operativa som premieras. Utifrån detta blir säkert en del av dagens chefer osäkra på om de räcker till för sina medarbetare, förklarar Mattias Elg.

Med distansarbete blir förväntningarna mer otydliga. Det är inte lika klart med rollerna. Det är viktigt att man har en tydlig bild av sitt uppdrag och även kollegornas roller

– Här tror jag cheferna också känner sig vilsna kring hur de ska föra en dialog med sina medarbetare, säger Mattias Elg.

Förändringarna gör också att det blir andra egenskaper som efterfrågas av morgondagens chefer.

– Personlighetsdrag som är lite mer operativa och mer konkreta blir viktiga. De visionära och kommunikativa delarna är inte lika attraktiva. Det blir ett projektinriktat fokus, förklarar Mattias Elg

En fråga som naturligtvis kommer upp är hur effektivt det blir att arbeta på distans. I undersökningen fanns en fråga om man upplever att man haft effektiva möten i sin arbetsgrupp under perioden med hemarbete. 87 procent svarade att de mer än halva tiden haft effektiva möten.

– Jag vet att många säger att de blir duktigare på att välja vilka möten som ska genomföras fysiskt eller virtuellt. Det blir också effektivare när mycket av logistiken kring resor eller annat försvinner, förklarar Mattias Elg

En av utmaningarna för företag med många som arbetar hemifrån är att man riskerar att tappa i kreativitet och innovation. Det uppstår inga spontana och kreativa möten vid kaffeautomaten eller i lunchkön.

– Forskningen visar att det är ofta där de mest spännande idéerna uppstår. Det är där de kreativa besluten tas.

Mattias Elg tror på ett förändrat arbetsliv. Men han tror inte vårt sociala behov kommer att försvinna. Vi kommer att fortsätta att umgås med andra även i jobbsammanhang

– Jag som norrlänning ser en tydlig utveckling. Om du jobbar hemma med ett mindre företag eller har ditt huvudkontor i Stockholm kan du ha din sociala påfyllning på ett coworking-kontor, exempelvis här i Jämtland. Där får du kontakter med folk från andra företag som är i samma situation.

– Forskningen visar att människor vill bidra och visa sig kompetenta. Men man vill gärna hitta sätt som gör att hela livssituationen går att lösa. Då kanske vi kommer få fler som flyttar ut från storstan och i stället distansjobbar.

Mattias Elg ser utifrån sitt jobb som konsult till flera svenska myndigheter och företag hur Coronasituationen redan har påverkat.

– Hos flera är man redan inne på att planera om sina kontor och sina fysiska förutsättningar. De kommer inte att vänta på att komma tillbaka till det som var tidigare. Man planerar för att kunna använda sina fysiska kontorsytor på ett annat sätt framöver.

Han ser också en tydlig uppdelning bland företagen i två läger:

Några företagsledningar som lite passivt avvaktar och försöker hanka sig fram så gott det går i väntan på att det ska bli som förut.

Den andra gruppen är de som redan i dag i sina ledningsgrupper strategiskt har börjat lägga in det här med att planera för en ny tid och nya krav.”Det måste vi ändra. Saker och ting kommer aldrig bli att gå tillbaks till hur det var tidigare.”

TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen