Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Checklistan

Checklistan

 • Ta din digitala marknadsföring
  till nästa nivå

  Din webbsida är på plats och är uppdaterad med aktuell information. Men sedan då? Så här kan du arbeta för få större avkastning på din marknadsföringsinvestering på nätet.

 • CE-märkning steg för steg

  Att CE-märka eller icke, det är frågan.  Behövs det och hur gör man?  Här är en steg för steg-guide som visar hur det funkar. Från och med den 1 juli nästa år gäller CPR, Construction Products Regulation (Byggproduktförordningen) för de företag som tillverkar byggprodukter inom träindustrin. Det innebär att det blir obligatoriskt att även i…

 • Ta ett helhetsgrepp på maskinupphandlingen

  Att investera i maskinparken kan vara en snårig historia. Det är mycket att tänka på för att allt ska fungera som man önskar. Men med god planering, väl analyserade behov och tydliga krav så kommer man långt. TMF vill stötta medlemsföretagen i att efterfråga kompletta maskinlösningar som täcker ett behov, snarare än att man bara köper en…

 • Checklistan: Så gör du en riskbedömning

  En viktig del av arbetsmiljöarbetet handlar om att förebygga. För att göra det gäller det att hitta de kritiska faktorerna och momenten – och att jobba systematiskt. Här är en guide till hur man bedömer risker.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen