Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / Villor på väg

Villor på väg

Lotta Fonsell

Med 70 procent av produktionen på export har svenska hustillverkaren Villa Vida öppnat dörren till andra marknader. Hemligheten? Ordning och reda.

Vida AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern, specialiserad på export av trävaror till hela världen. Exporttänket är något som även genomsyrar Villa Vida, hustillverkaren i Växjö som ingår i koncernen. Lotta Fonsell var tidigare informationschef för Vida AB, men är sedan tre år tillbaka vd för Villa Vida.

– Jag är ekonom i grunden, men har jobbat med information och kommunikation de senaste tolv åren. Jag gillar Vidas jordnära kultur, de snabba beslutsvägarna och att tänka utanför boxen, så för mig var det bara positivt att gå vidare inom koncernen. Med det sagt är det också viktigt att hela tiden tänka: hur kan vi leverera en bättre produkt på ett bättre sätt? Det ska kännas att folk vill ha med oss att göra, säger Lotta Fonsell.

Att folk vill det verkar tydligt, inte minst i Holland, England, Tyskland och Schweiz. Hit skickar företaget 70 procent av sin produktion, som består av villor, fritidshus och flerbostadshus. Förutom bra produkter och ett genomgående starkt miljötänk är hemligheten bakom framgångarna något så enkelt som ordning och reda.

– Ett fel i tillverkningen får stora konsekvenser ute på byggplatsen. Om vi i stället gör rätt från början blir det en stor tids- och kostnadsbesparing.

Lotta Fonsell är nöjd med exportandelen och tänker sig att volymerna framöver kommer att öka. Hon kan dock konstatera att exporten också har sina utmaningar.

– För att exportera finns det en barriär man måste ta sig över. Olika marknader har olika regelverk och byggnormer. De bitarna har vi koll på men det är en erfarenhet som kommit av hårt arbete. Den fluktuerande valutan är också en risk att förhålla sig till som inte alltid är helt lätt.

Villa Vida har haft en uttalad exportstrategi sedan dag ett. Inte minst genom att nischa sig på trähus i länder där stål, sten och betong är normen. Att sprida risken över flera marknader är också nyttigt i olika konjunkturlägen. Men det finns även andra fördelar, som värmer lite extra.

– Vi har precis byggt 52 lägenheter utanför London i ett område med hög arbetslöshet. Det är ett så kallat social housing-projekt där människor som kommer från tuffare förhållanden kommer att ha råd att bo. Med hjälp av bland annat isolering och treglasfönster kommer husen att ha låg driftskostnad och bli prismässigt rimliga. Det är absolut en trevlig bonus i sammanhanget.


FAKTA Lotta Fonsell

Jobbar som: Vd för Villa Vida.
Ålder: 49 år.
Bor: Växjö.
Familj: Närbo och två barn.
Det bästa med arbetet: När kraften och viljan hos alla riktas åt samma håll och det ger resultat.


Text: Magnus Ekbladh

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen