Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för din bransch?
Sherwin-Williams

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för din bransch?

Per Jaderberg

Per Jäderberg, vd Leksandsdörren

Per Jäderberg, vd Leksandsdörren:

– Rekryteringsfrågan, att locka ungdomar att välja träbranschen. Vi har i dag ett 35-tal anställda men kommer att behöva rekrytera, bland annat på grund av pensions-avgångar. Lyckligtvis har vi i Leksand ett trägymnasium där vi hittat medarbetare. Bra utbildningar är jätteviktigt.

Per-Erik Bonander, vd Vårgårda Hus:

PerErik Bonander

Per-Erik Bonander, vd Vårgårda Hus

– Att vi får en fungerande bostadspolitik! Vi behöver byggbara tomter, snabbare handläggningstider och ett regelverk som är långsiktigt och tydligt, så att de enskilda kommunerna inte kan gå in och tolka på olika sätt.

Anne-Marie Hultqvist, vd Väsby Snickeri & Möbelfabrik:

– Rekryteringsfrågan. Det finns inga finsnickare att få tag på, åtminstone inte i Stockholm. Jag vet inte hur vi ska få fler att bli snickare, men läget är akut. Vi hade kunnat växa om vi hittade fler medarbetare, men det finns inga att få tag på.

Anne-Marie Hultqvist

Anne-Marie Hultqvist, vd Väsby Snickeri & Möbelfabrik

Patrik Olofsson, försäljningsdirektör Svenska Fönster:

Kompetensfrågan. Då menar jag inte bara produktionskunskap, utan även på säljsidan och inte minst i beställarledet. Att vi har hög nivå på utbildningarna är otroligt viktigt.

Patrik Olofsson

Patrik Olofsson, försäljningsdirektör Svenska Fönster

Fotnot: TMF:s sittande styrelseordförande, Claes Hansson (Götenehus), valdes om för ett år.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen