Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

  • Krönika: Samsyn och hårt arbete är grundpelarna

    Många företag, branscher, ja hela länder, lider fortfarande av sviterna efter finanskrisen 2008. För att lösa problemen krävs samverkan, ofta över gränser. För att samverka måste man ha samma nulägesbild...

  • Krönika: Viktigt att ­behålla den yngre ­arbetskraften

    Det ekonomiska läget i Europa förvärras. Ju ­längre en lösning dröjer, desto mer spekulativa och dramatiska blir prognoserna. Faran är överhängande att några länder inte klarar besparingskraven från EU och IMF. Konsekvenserna om Greklands ­skulder skrivs ned är omöjliga att förutse, andra länder ­kommer att kräva detsamma. De pengar som EU och IMF avsatt räcker…

  • Krönika: Omvärlden ställer krav

    Terroristdåden i Norge skakar om hela ­världen och vår tillvaro påverkas dramatiskt. Världs­ekonomin skälver av de enorma skulderna i ­Italien och Spanien men framför allt i USA. Det är tveksamt om EU klarar att lösa PIIGS-ländernas skulder. Den politiska debatten i USA blottade för resten av världen hur illa det är ställt med världens största ekonomi.…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen