Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Hållbarhet inte bara miljö

  Med hållbar utveckling menas utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, skriver TMF:s vd Leif G Gustafssons i sin krönika.

 • Kopierade möbler
  – ett problem redan 1957

  Stockholm Furniture Fair startade 1951 i Göteborg. Svenska Möbelmässan arrangerades då av SMI, Sveriges Möbelindustriförbund, som numera ingår i TMF. Ett 80-tal företag deltog, det var nära hälften av landets möbeltillverkare. Efter några år kom mässan till Stockholm 1957, då deltog 223 utställare. Marknadsföring såg de mindre företagen som osäkra kostnader. Det var tryggare att…

 • Svensk medvind – nu är det läge att satsa

  Svensk ekonomi fortsätter att gå starkt. Årets andra kvartal steg BNP med 2,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Detta trots oron inom euroområdet.

 • Krönika: Nya kompetenser gör branschen starkare

  "För att klara den hårda konkurrensen utvecklar vi de egenskaper som stärker vår konkurrenskraft. Det handlar om design, materialval, kvalitet men också produktivitet, logistik och leveranssäkerhet"

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen