Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

  • Krönika: Viktigt att ­behålla den yngre ­arbetskraften

    Det ekonomiska läget i Europa förvärras. Ju ­längre en lösning dröjer, desto mer spekulativa och dramatiska blir prognoserna. Faran är överhängande att några länder inte klarar besparingskraven från EU och IMF. Konsekvenserna om Greklands ­skulder skrivs ned är omöjliga att förutse, andra länder ­kommer att kräva detsamma. De pengar som EU och IMF avsatt räcker…

  • Krönika: Omvärlden ställer krav

    Terroristdåden i Norge skakar om hela ­världen och vår tillvaro påverkas dramatiskt. Världs­ekonomin skälver av de enorma skulderna i ­Italien och Spanien men framför allt i USA. Det är tveksamt om EU klarar att lösa PIIGS-ländernas skulder. Den politiska debatten i USA blottade för resten av världen hur illa det är ställt med världens största ekonomi.…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen