Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Svensk medvind – nu är det läge att satsa

  Svensk ekonomi fortsätter att gå starkt. Årets andra kvartal steg BNP med 2,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Detta trots oron inom euroområdet.

 • Krönika: Nya kompetenser gör branschen starkare

  "För att klara den hårda konkurrensen utvecklar vi de egenskaper som stärker vår konkurrenskraft. Det handlar om design, materialval, kvalitet men också produktivitet, logistik och leveranssäkerhet"

 • Krönika: Flyttkedjan fungerar inte längre

  Husbyggandet är viktigt för trä- och möbelindustrin, särskilt byggandet av bostäder. Klimatet gör boendet av största vikt för oss nordbor och är därmed även av stor betydelse för våra politiker.

 • Krönika: Samsyn och hårt arbete är grundpelarna

  Många företag, branscher, ja hela länder, lider fortfarande av sviterna efter finanskrisen 2008. För att lösa problemen krävs samverkan, ofta över gränser. För att samverka måste man ha samma nulägesbild...

 • Krönika: Viktigt att ­behålla den yngre ­arbetskraften

  Det ekonomiska läget i Europa förvärras. Ju ­längre en lösning dröjer, desto mer spekulativa och dramatiska blir prognoserna. Faran är överhängande att några länder inte klarar besparingskraven från EU och IMF. Konsekvenserna om Greklands ­skulder skrivs ned är omöjliga att förutse, andra länder ­kommer att kräva detsamma. De pengar som EU och IMF avsatt räcker…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen