Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Starkt samband mellan export och välfärd

  Sverige är i ett globalt perspektiv en mycket liten och mycket exportberoende nation. Den största delen av den välfärd vi tar för given betalas med intäkter från utrikeshandeln. I huvudsak är det industrisektorn i vid bemärkelse som står för exporten.

 • Våra företag gör skillnad

  Våra företag gör skillnad

  Förändring sker på många fronter och då är det också viktigt att TMF fortsätter att aktivt verka för att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar, Sveriges bästa företag, skriver TMF:s nytillträdde vd David Johnsson

 • Hållbarhet inte bara miljö

  Med hållbar utveckling menas utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, skriver TMF:s vd Leif G Gustafssons i sin krönika.

 • Kopierade möbler
  – ett problem redan 1957

  Stockholm Furniture Fair startade 1951 i Göteborg. Svenska Möbelmässan arrangerades då av SMI, Sveriges Möbelindustriförbund, som numera ingår i TMF. Ett 80-tal företag deltog, det var nära hälften av landets möbeltillverkare. Efter några år kom mässan till Stockholm 1957, då deltog 223 utställare. Marknadsföring såg de mindre företagen som osäkra kostnader. Det var tryggare att…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen