Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Bortse inte från individens ansvar

  Hur ska vi komma till rätta med arbetsmiljörisker och vems är ansvaret? Trä- och möbelindustrin har glädjande nog sjunkit på listan över riskfyllda yrken. Läs David Johnssons krönika.

 • Starkt samband mellan export och välfärd

  Sverige är i ett globalt perspektiv en mycket liten och mycket exportberoende nation. Den största delen av den välfärd vi tar för given betalas med intäkter från utrikeshandeln. I huvudsak är det industrisektorn i vid bemärkelse som står för exporten.

 • Våra företag gör skillnad

  Våra företag gör skillnad

  Förändring sker på många fronter och då är det också viktigt att TMF fortsätter att aktivt verka för att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar, Sveriges bästa företag, skriver TMF:s nytillträdde vd David Johnsson

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen