Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Innovation – en förutsättning för överlevnad

  Innovation – en förutsättning för överlevnad

  Innovation är utveckling och utveckling ger välstånd. Utan innovation stagnerar allt. Innovation pågår hela tiden och överallt. Det trösterika med innovationer är dessutom att de aldrig kan kommenderas fram. All innovation började först i någons hjärna, inte efter ett beslut i en förvaltning eller i någon politisk församling. En tanke, en idé, ett frö till…

 • ”God arbetsmiljö är en arbetsgivarfråga”

  ”God arbetsmiljö är en arbetsgivarfråga”

  Sedan lång tid tillbaka är arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet några av de frågor som TMF:s styrelse beslutat att vi ska prioritera allra mest. Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet – inklusive fysiska, psykiska och sociala faktorer – och TMF:s prioritering handlar om många saker. Det grundläggande är naturligtvis självklart, närmast en truism, att en…

 • Global mässa ska synas på hemmaplan

  Global mässa ska synas på hemmaplan

  Så är det åter dags för möbelmässa i Älvsjö, eller som det formella namnet lyder; Stockholm Furniture & Light Fair. Det finns goda anledningar till att det officiella namnet inte längre är svenskt. Få branscher är i ordets rätta bemärkelse så globala som möbelindustrin där man dessutom hävdar sig väl i konkurrensen. Svensk möbeldesign och…

 • Bygg flera småhus

  Vi vet ganska väl hur människor vill bo, men bygger trots det någonting helt annat. Och framför allt planeras det inte enligt svenskarnas önskemål. Återkommande undersökningar – till exempel från SEB, Villaägarna och Boverket – visar samstämmigt att de allra flesta vill bo i eget hus. Enligt en studie från Boverket genomförd 2014 önskar en…

 • Industrin försörjer Sverige

  Industrin försörjer Sverige

  Industrins betydelse för Sverige och det svenska välståndet går knappast att överskatta. Sveriges export består enligt SCB till 70 procent av industriprodukter och resten av tjänster. Eftersom Sverige möjligen är världens mest exportberoende land är det lätt att inse att det är industrin som försörjer Sverige och som skapar och betalar för det svenska välståndet.…

 • Gemensamt uppdrag att utveckla avtalen

  Gemensamt uppdrag att utveckla avtalen

  Avtalsförhandlingarna 2017 är för industrins- och därmed även TMFs del över. Vi kom från en period med ettårsavtal - något som egentligen inte var önskat av någon. Korta avtalsperioder leder sällan till några väl behövda villkorsförändringar, istället blir det ofta prolongering av gällande villkor och en kostnadsökning på det. Samtidigt kan det ibland finnas skäl…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen