Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Vi måste söka upp de unga

  Vi måste söka upp de unga

  Det går bra för våra branscher nu. För de allra flesta faktiskt mycket bra. Det byggs och renoveras i en omfattning som visserligen inte motsvarar behoven över tid, men som ändå inte kan beskriva på annat vis än rekordstarkt.

 • Digitalisering ger en helt ny affärslogik

  Digitalisering ger en helt ny affärslogik

  Ibland känns det som om knappt en tidning eller ett nyhetsinslag på tv eller radio handlar om annat. Under sommarens politikervecka i Almedalen kunde man varje timme och varje dag ta del av mer eller mindre välgrundade tankar, idéer eller ibland rena inbillningar kring digitalisering, digitaliseringens vedermödor, faror och möjligheter. Ofta i en kombination av…

 • Avtalssystemet misslyckades

  Avtalssystemet misslyckades

  Avtalsrörelsen 2016 är, i alla fall för TMF:s del, över. Nu börjar avtalsrörelsen 2017. Så här i efterhand, och när en tid förflutit sedan avtalens undertecknande, kan det finnas anledning till några tankar och funderingar på hur och varför det gick som det gick.

 • Vi pratar inte bara om det

  Vi pratar inte bara om det

    Hållbarhet är ordet för dagen och de allra flesta kan inte nog bekänna sig till begreppet. Precis som med de flesta populära uttryck är det dock få som bryr sig om att på allvar definiera begreppet, och eftersom det ger positiva associationer är det lätt att hålla med. Vem vill inte vara hållbar, och…

 • Det kan bli en komplicerad förhandling

  Det kan bli en komplicerad förhandling

  I månadsskiftet mars-april 2016 löper de nu gällande kollektivavtalen för TMF:s medlemsföretag ut. Men det handlar inte bara om TMF:s avtal.

 • Externt kapital ger nytt blod

  Externt kapital ger nytt blod

  Sommaren är slut och verksamheten är åter igång efter en välbehövlig ledighet. Även om gränserna mellan arbete och privatliv blir mer flytande, och tiden när industrisemestern inföll nu förefaller vara ett minne blott, sjunker intensiteten i de flesta verksamheter trots allt under delar av sommaren. Det sägs ju att kapitalet aldrig sover. Frågan om finansiering…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen