Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Bygg flera småhus

  Vi vet ganska väl hur människor vill bo, men bygger trots det någonting helt annat. Och framför allt planeras det inte enligt svenskarnas önskemål. Återkommande undersökningar – till exempel från SEB, Villaägarna och Boverket – visar samstämmigt att de allra flesta vill bo i eget hus. Enligt en studie från Boverket genomförd 2014 önskar en…

 • Industrin försörjer Sverige

  Industrin försörjer Sverige

  Industrins betydelse för Sverige och det svenska välståndet går knappast att överskatta. Sveriges export består enligt SCB till 70 procent av industriprodukter och resten av tjänster. Eftersom Sverige möjligen är världens mest exportberoende land är det lätt att inse att det är industrin som försörjer Sverige och som skapar och betalar för det svenska välståndet.…

 • Gemensamt uppdrag att utveckla avtalen

  Gemensamt uppdrag att utveckla avtalen

  Avtalsförhandlingarna 2017 är för industrins- och därmed även TMFs del över. Vi kom från en period med ettårsavtal - något som egentligen inte var önskat av någon. Korta avtalsperioder leder sällan till några väl behövda villkorsförändringar, istället blir det ofta prolongering av gällande villkor och en kostnadsökning på det. Samtidigt kan det ibland finnas skäl…

 • Stärk och bibehåll en sund konkurrens

  Stärk och bibehåll en sund konkurrens

  Trycket på årets Stockholm Furniture & Light Fair är högt och förväntningarna är stora. Det är en bransch i starkt fokus. Det talas form, färg, inredning och funktionalitet så gott som överallt. Intresset är enormt. Möbelbranschen är också en bransch som är hårt utmanad. Konkurrensen kryper allt närmare och fler och fler utländska utställare tar…

 • Vi måste söka upp de unga

  Vi måste söka upp de unga

  Det går bra för våra branscher nu. För de allra flesta faktiskt mycket bra. Det byggs och renoveras i en omfattning som visserligen inte motsvarar behoven över tid, men som ändå inte kan beskriva på annat vis än rekordstarkt.

 • Digitalisering ger en helt ny affärslogik

  Digitalisering ger en helt ny affärslogik

  Ibland känns det som om knappt en tidning eller ett nyhetsinslag på tv eller radio handlar om annat. Under sommarens politikervecka i Almedalen kunde man varje timme och varje dag ta del av mer eller mindre välgrundade tankar, idéer eller ibland rena inbillningar kring digitalisering, digitaliseringens vedermödor, faror och möjligheter. Ofta i en kombination av…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen