Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Unik immaterialrättsförsäkring för möbelföretag

Unik immaterialrättsförsäkring för möbelföretag

För att minimera riskerna vid immaterialrättsliga intrång har TMF tagit fram en försäkringslösning, anpassad för möbelindustrin. Det här är ett steg för att åtminstone mildra effekterna av ett växande problem i branschen.

– Svensk möbelindustri får ofta sina produkter plagierade, men i de allra flesta fall har man inte resurser för att driva en process utan tvingas titta åt andra hållet och gå vidare, säger Linda Löf, TMF:s projektledare för möbelindustrin.

Hon betonar att TMF vill göra något konkret för att stötta drabbade företag.

– Därför har vi jobbat i ett projekt tillsammans med Svenskt Näringsliv, PRV, försäkringsmäklarna Söderberg & Partners samt Johan Lindau på Blå Station. Målet är att företag som drabbas ska kunna agera snabbt och enkelt, både när man ser plagiat av sina egna möbler och när någon annan påstår att man själv har gjort ett intrång i deras rättigheter. Därför lanserar vi en immaterialrättsförsäkring.

Hans-Otto Nilsson

Hans-Otto Nilsson

Hans-Otto Nilsson, jurist och ansvarsunderwriter på If Skadeförsäkring, har – tillsammans med sina kollegor samt försäkringsförmedlarna på Söderberg & Partners – svarat för den praktiska utformningen av If:s skräddarsydda lösning.

Han påtalar behovet av en immaterialrättsförsäkring som innehåller ett ansvarsmoment och ett rättsskyddsmoment.

I korthet erbjuder försäkringen ett offensivt skydd som ersätter ombudskostnader upp till en halv miljon kronor om det egna företaget utsätts för intrång. Därtill erbjuds ett defensivt skydd med samma försäkringsbelopp för ombudskostnader om det omvända gäller, det vill säga att det försäkrade företaget anklagas för intrång. I det defensiva skyddet ingår även ett skadeståndsbelopp.

– Det är en enkel och överskådlig lösning för TMF.

Hans-Otto betonar att försäkringen, utöver den ekonomiska tryggheten, också ger andra fördelar.

–Företaget får tillgång till all den service och kompetens som finns på If. If och försäkringsförmedlarna tar över hela hanteringen och alla kontakter med motparten. Därmed sparar företaget tid, personalresurser och även pengar.

Hans-Otto Nilsson passar på att rekommendera företag att anlita en välrenommerad patent- eller varumärkesbyrå.

– De behärskar detta komplicerade rättsområde på ett sätt som den mindre advokatbyrån inte alltid gör.

Och – han räknar med att TMF:s immaterialrättsförsäkring ska bli mycket efterfrågad.

– Intresset kommer förmodligen att öka undan för undan. Behovet finns. Johan Lindau, vd på det progressiva designföretaget Blå Station med säte i Åhus, har länge tvingats engagera sig i arbetet mot intrång i immaterialrätten.

– Vi har råkat ut för intrång från starten för 35 år sedan och sedan har det accelererat. Vi drabbas flera gånger varje år. Våra produkter sticker ut och det har gjort att andra vill följa efter och gör mer och mer närgångna övertramp.

Johan Lindau

Johan Lindau

Hos Johan Lindau föddes idén om en immaterialrättsförsäkring för ganska många år sedan, men då var det svårt att vinna tillräckligt gehör för tankarna.

– Det diskuterades 2010 i samband med TMF-projektet Inget slår originalet. Någon fortsättning blev det inte den gången.

Johan Lindau menar att den värsta formen av intrång är när företaget arbetat med ett projekt och vunnit upphandlingen utan att få någon order för att sedan upptäcka att den som uppdraget gått till rakt av kopierat designlösningarna från Blå Station.

– Det är förstås ren och skär stöld. Det blir ett ekonomiskt tapp för företaget, formgivarna och leverantörerna. Skatteintäkter och sysselsättning äventyras, understryker han.

Ett speciellt bekymmer som Blå Station och andra designföretag kan få är enligt Johan Lindau när en kund köper en möbel i tron att det är en originalprodukt.

– När produkten sedan reklameras till producenten av originalet kommer det fram att kunden investerat i ett plagiat med undermålig kvalitet. Då kan vi prata om dålig marknadsföring och badwill för vårt varumärke och värst är kanske när det aldrig upptäcks.

Johan Lindau knyter stora förhoppningar till TMF:s försäkring.

– Att driva en process på det här området kan kosta lika mycket eller mer än företagets produktutveckling. Det tar lång tid, ofta flera år. Nu är det bara att lämna över ansvaret för ärendet till If och det juridiska ombud som företaget väljer.

Att intrången ska upphöra är dock inget som Johan Lindau riktigt vågar tro på.

– Ett företag kan aldrig skydda sig mot intrång, men vi kan försvara oss med en försäkring och slå tillbaka. Jag brukar göra jämförelsen med Nisse som varje dag efter skolan går till ICA och snattar läsk och choklad. Så länge ingen reagerar och ingriper fortsätter han, men när Nisse till sist åker fast finns det hopp om en bättring. Jag hoppas att det blir på liknande sätt här.

Läs mer om

försäkringen:>> tmf.se/immaterialratt

Frågor om försäkringen:

Mikael Henningsson, Söderberg & Partners

+46 70-818 48 87

mikael.henningsson@soderbergpartners.se

TEXT: SÖREN KARLSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen