Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Spaningen / ”TTIP är EU:s viktigaste fråga just nu”

”TTIP är EU:s viktigaste fråga just nu”

ChristerPersson_inlagg

Tydlighet och lika villkor för företag på båda sidor av Atlanten. Det är de viktigaste poängerna med TTIP-avtalet för Christer Persson, vd på golvföretaget Kährs.

Kährs har sålt sina produkter i USA och Kanada i närmare 40 år. Men trots att de under det senaste decenniet tvingats betala införseltullar för sina varor har det aldrig varit aktuellt att börja tillverka produkterna där.

– Det är en del i vår affärsmodell att kunna använda ”Made in Sweden” på produkterna. Vi vill etablera vårt svenska varumärke i USA, inte göra det amerikanskt, säger Christer Persson.

Tariffen på importtullarna är inte det största problemet för Kährs, berättar han. Ett större problem och det han främst hoppas ska få sin lösning med TTIP handlar om att standarderna skiljer sig åt i EU respektive USA. Det leder till att amerikanska produkter kan få en klassning vid import till EU, medan snarlika produkter med europeiskt ursprung kan få en helt annan vid import till USA. Kährs parkettgolv klassas i dag som plywood vid införtullning till USA, vilket är direkt felaktigt.

Dessa typer av bedömningar har prövats i amerikansk domstol två gånger, enligt Christer Persson, men båda gångerna har den europeiska parten förlorat.

– TTIP berör just hur man ska ta bort den här typen av problematik och på så sätt öppna upp marknader och stimulera handeln i stort, säger Christer Persson.

– För oss är det oerhört viktigt att få denna standardisering på plats. Jag vill påstå att TTIP som helhet är en av de absolut viktigaste frågorna för hela EU just nu.

Nyligen deltog Christer Persson i en paneldiskussion i Bryssel om TTIP. Bland deltagarna fanns företrädare för politiska partier och arbetsmarknadens parter, däribland handelskommissionär Cecilia Malmström.

– Det intryck jag fick var att TTIP prioriteras väldigt högt. Alla parter som är involverade tycker att det är viktigt, oavsett om man är för eller emot avtalet. Det är positivt att det finns ett så starkt engagemang, säger han.

Frihandelsavtalet berör mycket och det berör många. Därför är det också viktigt att olika intressenters åsikter respekteras, tycker Christer Persson.

– Ambitionen med avtalet är att kreera tydlighet för dem som gör affärer och sluter avtal mellan sig. Jag tycker att det är självklart att man ur ett arbetstagarperspektiv funderar på hur det kommer att påverka. Ur mitt perspektiv ska TTIP inte påverka lokala förhållanden, men det är viktigt att förhandlingarna om avtalet sker under hög transparens och med respekt för olika perspektiv, säger han.

Själv kan han inte se något direkt negativt med avtalet då det syftar till frihandel.

– Jag känner dock inte till alla detaljer kring TTIP och det är en mångfacetterad fråga. Men i grunden tror jag att det är positivt att standardisera och tydliggöra denna typ av frågeställningar, säger Christer Persson.

Text: Per Torberger

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen