Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Tre av fyra svenskar vill hellre bo i eget hus än i lägenhet
Stockholmsmässan

Tre av fyra svenskar vill hellre bo i eget hus än i lägenhet

Tre av fyra svenskar vill bo i ett eget hus. Samtidigt är endast 20 procent av de nya bostäder som byggs enfamiljshus.

Det visar en Sifo-undersökning som TMF låtit göra.

– Vi kan inte bygga oss ur bostadskrisen med enbart flerbostadshus. En hållbar samhällsutveckling kräver en bättre balans mellan olika boendeformer. Dagens bostadspolitik fortsätter att spä på det växande gapet mellan hur svenskar vill bo och hur de faktiskt bor, säger David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Sifoundersökningen från TMF visar att 75 procent av svenskarna vill bo i villa, radhus eller kedjehus medan endast 21 procent uppger att de föredrar att bo i lägenhet. Endast 20 procent av de nya bostäder som byggs i dag är enfamiljshus.

I samma undersökning svarade fyra av tio svenskar att de inte tycker att de bostadsområden som deras kommun bygger är tillräckligt varierade när det gäller fördelningen mellan flerbostadshus och enfamiljshus.

– Även i storstäderna är det fullt möjligt att planera för varierade områden med både enfamiljshus och flerbostadshus. Den ensidiga förtätningsstrategin och visionslösa uppfattningen om vad urbanisering innebär spär på segregationen, medan blandad bostadsbebyggelse är ett viktigt verktyg för att bryta utvecklingen och skapa socialt hållbara bostadsområden, säger Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling trähus på TMF.

Fakta:

Sifo-undersökningen genomfördes under februari 2019. Bostadsstatistiken är hämtad från SCB, bostadsbestånd

2017.

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen