Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Träindustrin satsar långsiktigt på Trä & Teknik

Träindustrin satsar långsiktigt på Trä & Teknik

Ett långsiktigt partneravtal har tecknats mellan Trä & Teknik och branschorganisationerna Trä- och Möbelföretagen (TMF), Svenskt Trä, STTF och Sawtec. Avtalet omfattar mässorna 2020, 2022 och 2024. Dessutom blir statliga forskningsinstitutet RISE innovationspartner för nästa års mässa.

– Samarbetet stärker inte bara vår mötesplats utan hela träindustrin, säger Martin Claeson, affärsansvarig för Trä & Teknik. Planeringen är i full gång inför nästa Trä & Teknik, som äger rum 8–11 september 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Under ledordet Tillsammans för en hållbar framtid i trä bygger mässan vidare på de senaste årens framgångsrika satsning på en nordisk mötesplats med brett spektrum, för alla som arbetar med eller använder trä. Ett ytterligare fokus under 2020 blir hållbar utveckling.

– Vi på TMF ser det nya partneravtalet med Trä & Teknik som en investering i framtiden. Vi tror på långsiktighet i våra engagemang och relationer. Det koncept vi nu tagit fram gynnar alla parter: det visar ambitionerna och kraften i träindustrin och ger ett fantastiskt marknadsföringstillfälle för branschen, säger David Johnsson, vd på TMF.

Att branschorganisationerna Svenskt Trä, TMF, Svenskt Trätekniskt Forum och Sawtec är partners i satsningen – som alltså även omfattar mässorna 2022 och 2024 – ska märkas på många sätt, både i montrarna och på de olika scenerna.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen