Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Trähusdagarna 2019: Varför är svensk huskonstruktion så het i Nordamerika?
Stockholmsmässan

Trähusdagarna 2019: Varför är svensk huskonstruktion så het i Nordamerika?

Vad intresserar amerikaner när det gäller svenska hus och vårt sätt att ta sig an huskonstruktion?

Den 13–14 mars – under årets Trähusdagar – kan du höra mer när Scott Hedges delar med sig av sina erfarenheter och intryck. Scott Hedges har verkat i Sverige sedan 2006 – de senaste åren med att marknadsföra svensk trähusindustri och svensk byggkunskap till Kanada och sitt hemland USA. Han är ägare till teknikföretaget Bygghouse, som importerar och säljer produkter och teknik från Sverige i Nordamerika.

Scott Hedges presentation kommer att ta upp några av de saker som nordamerikanska husbyggare intresserar sig för när det gäller den svenska husbranschen, samt belysa några av de projekt i USA och Kanada som vänt sig till Sverige för teknisk rådgivning för att därmed kunna utveckla och förbättra sitt eget byggande. Hedges går även in på sin ambition att utöka konsulttjänster till amerikanska företag och därmed bygga fler broar mellan svenskar och amerikaner – två kulturer som har en lång tradition av att utbyta idéer inom byggsektorn.

Scott Hedges

Scott Hedges

Andra spännande föreläsare på årets Trähusdagar är Mathilda Bengtsson och Johanna Johansson från AirSon, som pratar om metoden ByggaF-PST, en anpassning av Bygga F som Boverket hänvisar till för att få en fuktsäker byggprocess. Dessutom kommer Mikael Näslund från Boverket och talar om senaste nytt gällande skärpta energikrav och den remiss som kommer under kvartal 1 2019.

Trähusdagarna 2019

Trähusdagarna 2019

Trähusdagarna arrangeras för 19:e året i rad och riktar sig till inköpare, tekniker, leverantörer, konsulter och entreprenörer i trähusbranschen. Årets fokusområden är trä i kombination med andra material, brand, energi & miljö samt utformning – funktion & tillgänglighet. De två dagarna är förlagda till Elmia Kongress- & Konserthus i Jönköping.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen