Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Trähusdagarna 2014:
Vi vill bo tryggt och flexibelt
Sherwin-Williams

Trähusdagarna 2014:
Vi vill bo tryggt och flexibelt

Tadenhär2

Mia Wahlström, konsult i samhällsanalys, bjöd på flera botrender i samband med Trähusdagarna.

Bostadsbrist, kommunal planering, energieffektivisering var några av höjdpunkterna under Trähusdagarna i Växjö i mitten av mars. De drygt 100 deltagarna fick också lära sig mer om det nystartade Smart Housing Småland-projektet. En annan punkt på agendan var Botrender 2012, en studie om framtidens bostäder (av Tyréns).

Botrenderna i korthet:

 Mobilitet  Generellt handlar det om en ökad flyttbenägenhet. Vi flyttar inte alltid på grund av arbete, skälen är mer livsstilsrelaterade. Vi har parallella boenden och arbetsplatser.

 Kontakt & kreativitet  Vi har gått från ett kunskaps- till ett kreativitetssamhälle. Kontaktintensiva miljöer och möteplatser behövs, samtidigt som kommunikationer och IT ökar möjligheten till kontaktskapande.

 Identitet  En allt starkare individualism i takt med ökad välfärd. Det handlar om att sälja in sitt varumärke, hur du bor en extremt viktig komponent för att visa vem du är.

 Välbefinnande  Sverige har en åldrande befolkning som ställer krav på senioranpassat. Parallellt har många oerhört stort fokus på hälsotrender, att hitta livskvalitet samt ett intresse för miljö och natur.

I studien fick deltagarna värdera sin ”bostad i dag” kontra ”bostaden i morgon”. Vad som gör de allra flesta nöjda med dagens boende är att den är hemtrevlig och att man ska kunna bjuda hem folk med gott självförtroende. Den perfekta bostaden ska vara mer välplanerad, praktiskt och funktionell. Ett personligt kök ligger också extremt högt i rankingen.

När deltagarna i studien tog ställning till ”bostaden imorgon” fanns trender som ökat de senaste åren. Köket har en fortsatt central roll. Men framförallt ställs nu krav såväl miljömässigt, såsom källsortering och miljöstation, som socialt, att bostadsområdet är tryggt, säkert och välskött. Bostaden ska vara användbar i många aspekter och skapa mötesplatser.

Vad överraskade er mest i er senaste studie av botrender?

– Att bostadsområdets status har så stor betydelse för hur nöjd man är med sin bostad. Detta  stämmer med trenden mot ett mer unikt och personligt boende där syftet är att stärka och kommunicera det egna varumärket. Detta är också en förklaring till att hemmet är en så viktig social arena, det är ett showroom där vi visar upp vem vi är och kanske ännu mer vem vi vill vara, säger Mia Wahlström.

Text: Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen