Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Spaningen / Träffpunkt TMF i Almedalen
Sherwin-Williams

Träffpunkt TMF i Almedalen

Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. Under årets Almedalsvecka kommer TMF bland annat att pröva ett nytt grepp med en fast mötesplats – Träffpunkt TMF.

TMF har sedan 2006 anordnat ett flertal aktiviteter under Almedalsveckan. Förutom seminarier, där man lyft viktiga branschfrågor, har TMF arrangerat mingel och andra möten, deltagit som experter i seminarier och nätverkat. I takt med att Almedalsveckan har vuxit är det viktigt för TMF att satsa på rätt saker. Förra året valde man till exempel att genomföra något färre egna seminarier och i stället satsa mer på enskilda möten med politiker och andra beslutsfattare. Denna satsning utvecklar man nu ännu mer.

– I år bjuder vi in till rundabordsmöten i ett av våra medlemsföretags lokaler. Här kommer vi att sammanföra politiker och makthavare med vd:ar från medlemsföretagen och andra nyckelpersoner. Det kommer att bli spännande möten där vi lyfter de viktiga samhälls- och företagarfrågor vi driver. Att göra det i en möbelbutik omgivna av vackra, lokalt producerade möbler, blir en snygg och talande inramning, säger Anne Rådestad, kommunikationschef på TMF.

Träffpunkt TMF kommer att genomföras i möbelföretaget G.A.D:s lokaler som ligger på en av Almedalsveckans mest välbesökta gator, under tre förmiddagar under Almedalsveckan,. De planerade rundabordsmötena har olika inriktningar inom frågor som exempelvis byggande, kompetensförsörjning, upphandling och arbetsgivarfrågor. TMF kommer också att arrangera flera lunch- och middagsmöten.

– Det handlar om att sammanföra intressanta personer, bygga nätverk och att driva viktiga branschfrågor på plats, men alltid tänka framåt och långsiktigt och ha en plan för vad som ska hända efter sommaren, säger Anne Rådestad.
I skrivande stund planerar TMF även ett större seminarium tillsammans med några andra branschorganisationer, och det traditionsenliga byggminglet, som TMF och Sveriges Byggindustrier sedan länge anordnat under Almedalsveckans första kväll, kommer att genomföras även i år.

TMF:s vd David Johnsson tycker att Almedalen är en viktig och självklar mötesplats för TMF att delta i för att bygga och fördjupa näringspolitiska kontakter och se till att viktiga frågor för trä- och möbelindustrin finns på den politiska agendan.
– Det är också en möjlighet att på ett enkelt och avslappnat sätt träffa beslutsfattare och makthavare som annars kan vara svåra att träffa. Vi har haft många konstruktiva dialoger i Almedalen som vi sedan har fortsatt och som haft stor betydelse för oss i vårt påverkansarbete, säger David Johnsson.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen