Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Träbyggandet skjuter i höjden

Träbyggandet skjuter i höjden

Allt fler får upp ögonen för träets fördelar. Under 2017 påbörjades byggandet av nästan 4 000 lägenheter i flerbostadshus med trästomme i Sverige. Det är 9 procent mer än året innan och mer än något tidigare år.

Att bygga hus i trä känns kanske som den naturligaste sak i världen, men under större delen av 1900- talet var det förbjudet att uppföra trähus högre än två våningar i Sverige. Förbudet kom i slutet av 1800- talet efter att flera stora stadsbränder drabbat landet och hävdes först 1994, då hade en stor kunskapslucka uppstått. Sedan dess har det hänt en hel del. Nya produktionstekniker, byggsätt och material har skapat nya möjligheter och i dag är träet en konkurrent till den tidigare så populära betongen och stålkonstruktionerna. Inte nog med att det industriella byggandet ger fördelar när det kommer till pris, kvalitet och kapacitet – den som väljer att bygga i trä gör dessutom miljön en tjänst.

Ett av företagen som satsar på industriellt byggda flerbostadshus med trästomme är Eksjöhus. Eksjöhus ingår i koncernen Lindholmsgruppen och har historiskt sett jobbat med småhus. För tre år sedan tog de beslutet att gå in på flerbostadssidan och i december 2017 rullades den första modulen ut ur deras nya fabrik i Eksjö.

 – En anledning till att vi gjorde den här satsningen och byggde en fabrik för 150 miljoner kronor är att andelen flerbostadshus ökar och att vi ser en stor efterfrågan, säger Oskar Lindholm, vd för Eksjöhus Modulbygg AB.

I samband med den nya fabriken har Eksjöhus utvecklat en ny produkt som består av moduler som dockas ihop till färdiga bostadskroppar. Oskar berättar att de i dagsläget kan bygga radhus, kedjehus och parhus genom att docka ihop fyra moduler till en bostadskropp. Nästa steg är flerbostadshus med upp till sex våningar med trästomme.

Moduler dockas ihop till färdiga bostadskroppar

Moduler dockas ihop till färdiga bostadskroppar

I december 2017 invigdes Eksjöhus Modulbygg AB:s nya fabrik.

I december 2017 invigdes Eksjöhus Modulbygg AB:s nya fabrik.

Från Eksjöhus fabrik

Från Eksjöhus fabrik

 – Problemet som vi ständigt brottas med är avsaknaden av långsiktighet från våra politiker. I den budget som nu ligger har man helt tagit bort det investeringsbidrag som infördes i maj 2018 för mindre lägenheter i flerbostadshus, säger Oskar Lindholm.

Eksjöhus är långt ifrån ensamma om att bygga på höjden. När Tomas Nord, i dag lektor på Linköpings universitet, för 15 år sedan var med och tog fram en strategi för ökad användning av trä i byggandet på uppdrag av Närings- och miljödepartementet trodde man att det var småhustillverkarna som skulle leda utvecklingen.

– Vi antog att de som redan byggde i trä och som redan hade en industriell process skulle ”lägga på några extra våningar”, men så har det inte alls varit. I stället är det aktörer som Lindbäcks, Moelven och Martinsons som varit drivande med sina system för flerbostadshus.

Tomas Nord

Tomas Nord

Tomas har jobbat med träfrågor sedan 1990-talet och forskar sedan drygt tio år tillbaka på träbyggande ur ett strategioch affärsperspektiv. Nyligen var han med och skrev rapporten ”Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025” som bland annat förutspår att hälften av alla flerbostadshus kan byggas i trä redan år 2025. I dag är andelen 13 procent.

Enligt Tomas beror tillväxten hittills på flera saker. Dels är det den generella bostadsbristen – det byggs helt enkelt mer och när det är svårt att få fram betongstommar så det räcker ser man trä som ett alternativ, dels är det snabbheten i industriellt träbyggande. En tredje del handlar om energieffektivitet och klimatsmart byggande.

 – Studier visar att en byggnad med trästomme har uppemot 40 procent lägre koldioxidutsläpp på materialsidan under byggskedet. Och just nu är klimatdiskussionen mer aktuell än någonsin. Klimatmål och energikrav ska uppfyllas och i det är hög industriell produktförädling och träbyggande en viktig pusselbit, säger Tomas Nord.

En av fördelarna med industriellt byggande i trä är att tillverkningen kan ske inomhus, i en kontrollerad miljö med materialet nära till hands. Alla vet vad som ska göras i produktionen och kvaliteten blir jämn, bra och kontrollerad. I och med att man parallellt kan förbereda med grundsättning kortar man ner produktionstiden och får en kortare påverkanstid på arbetsplatsen.

Kortare tid på arbetsplatsen löser även ett annat problem, nämligen bristen på tillgängliga entreprenörer under högkonjunktur.

– När vi är ute i landet och bygger måste vi vara väldigt närvarande för att kunna hitta entreprenörer som vi kan låsa upp under en lång byggnadstid. Om vi i stället kan göra den produktionen i egen fabrik med egen personal behöver vi inte ha folk på plats alls lika länge, säger Oskar Lindholm.

I och med att husen kan byggas i fabriker som ligger utanför storstadsområdena innebär det att jobben fördelas jämnare i landet och att det blir fler jobb i ett samhälle som Eksjö.

I samband med flyktingvågen 2015 startade man i Eksjö en eftergymnasial utbildning i industriellt byggande. Oskar Lindholm berättar att många får praktikplats på företaget och när eleverna är utexaminerade finns det möjlighet att erbjuda dem jobb

I takt med att allt fler bygger i trä ökar kunnandet och det är då utvecklingen går framåt. Någonting det pratas mycket om just nu är det korslimmade trä som Martinsons har varit drivande bakom. Korslimmat gör att man kan jobba med stora planelement vilket möjliggör byggandet av större hallar, kontor, lokaler och skolor.

Tomas Nord: Förhoppningsvis kommer vi att få ett dragande system, där beställare som kommuner och större fastighetsbolag vill bygga i trä. När efterfrågan motsvarar kapaciteten kan vi få se en snöbollseffekt.

Hela rapporten finns att ladda ner HÄR!

TEXT HENRIK SKAPARE FOTO JOHAN LINDQVIST

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen