Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Spaningen / Trä & Teknik i framkant

Trä & Teknik i framkant

Under mässan Trä & Teknik får företagen ta del av det senaste inom branschen. Trä & Möbelforum tar pulsen på vad som är hett. 

TEXT ANDERS LANDÉN

1. Bostadsministern hyllar träet peter-eriksson

Sveriges nye bostadsminister Peter Eriksson kommer under mässan att efterfråga fler byggprojekt i trä. 

– Vi har länge fokuserat på att minska energianvändningen under boendet, till exempel genom isolera bättre och använda förnybara energikällor, men inte till fullo insett att klimatpåverkan kan minskas i själva byggprocessen, säger Peter Eriksson till Trä & Teknik. I en jämförelse som presenterades under årets Almedalsvecka presenterades en helt ny klimatstudie gjord av KTH och IVL där ett hus med trästomme och ett med betongstomme jämfördes. Utsläppen av klimatgaser i träbyggnationen var hälften så stora som de i betongbyggnationen.

2. Wood Fusion 

Allt fler bygger med trä och kunskapssuget växer. Med ökat intresse blir också material och tekniker allt bättre. Mässdelen Wood Fusion är given på Trä & Teknik och visar att ett hållbart byggande lockar allt fler.Arctic Bath Summer Front

3. Digital Wood 

Chalmersstudenterna Viktoria Henriksson, Oscar Gilkvist och Emil Poulsen har byggt upp sitt examensarbete på Trä & Tekniks mässgolv: ett hållbart och nedmonterbart rum i plywood. Arbetet visar hur digital teknik kan kombineras med plywood och skapa ett nytt användningsområde för materialet. 

– Plywood har väldigt mycket potential som inte utnyttjas. Betong och stål är de vanligaste Rendering_cut-2byggmaterialen i Sverige, vilket är konstigt eftersom vi har så goda resurser här i Norden när det gäller trä. Vi vill väcka intresset för trä som hållbart och mångsidigt material, säger Viktoria Henriksson.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen